door © De Standaard

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

De Brusselse gemeenteraad gisteren tijdens de begroting besprekingen mee ingestemd om de subsidie voor de KVS met een derde te verminderen, van 1,2 miljoen € naar 805 650 €. Eind januari zei de schepen voor Vlaamse aangelegenheden Bruno De Lille (Agalev) nog dat hij het geld voor het stadstheater niet omlaag zou halen. De nieuwe artistieke ploeg moeten het deficit van 1,6 miljoen € van zijn voorgangers al zien weg te werken.

Nu is het dus zover. “Om de werkingsmiddelen op lange termijn veilig te stellen”, zegt de schepen, “en om het budget te spreiden over meer overheden.” Kan de drooggesaneerde groep overleven zonder dat geld?

De Lille: “Eind volgend seizoen trekt het gezelschap naar de gerenoveerde schouwburg in het centrum van Brussel. We schatten dat het totale budget dan van 4,2 miljoen € naar 6,1 miljoen moet evolueren. Met de beperkte middelen voor cultuur kan de stad Brussel zijn aandeel in die evolutie niet volgen.”

Liefst zouden De Lille zijn budget voor Vlaamse cultuur in Brussel anders besteden. Het geld dat vrijkomt, wil De Lille besteden aan een lokaal cultuurbeleid, voor organisaties die hun aanbod op Brussel richten. Van de 1,24 miljoen € die hij heeft, gaat nu 1,21 miljoen naar de KVS, omdat plaatselijke overheden geacht worden de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap te volgen. Door de kraan dicht te draaien, legt De Lille de bal in het kamp van de andere overheden. Zoals de andere achttien gemeenten uit Brussel waarvan de inwoners ook ten tonele gaan bij de KVS. Of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Speelt de schepen poker op de rug van de KVS? “De KVS heeft het geld hard nodig. Mijn signaal moest krachtig genoeg zijn, zodat de andere overheden zouden reageren. Als ik maar 5 000 € had afgetrokken, had ik hoogstens een kwade brief gekregen van de KVS.”

De directie van de KVS kan stilaan geen touw meer knopen aan het beleid van De Lille, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van de KVS. Jan Goossens: “Het getuigt van weinig politieke moed en ambitie om nog voor het eerste gesprek te zeggen dat de stad Brussel haar aandeel in de toekomst niet waar kan maken. Het is niet juist dat de KVS de grote slokop is. Brussel besteedt te weinig geld aan cultuur. Amper 1 percent van het budget gaat naar cultuur; in Amsterdam over lijn is dat 3 tot 4 percent.”

Het zit de KVS-top hoog dat De Lille al voor de tweede keer een campagne start via de media. Goossens: “we zijn het beu als breekijzer gebruikt te worden telkens als De Lille de andere overheden rond de tafel wil krijgen. Het debat over stedelijke cultuur verzandt in een kruideniersdiscussie over postnummers en convenanten. Voor elk argument van De Lille kun je met evenveel reden het tegendeel beweren. Er bestond inderdaad geen convenant met de diverse overheden, maar jaren na elkaar is een subsidiemechanisme automatisch gevolgd. Daarnaast komt een groot deel van ons Brussels publiek wel degelijk uit het centrum van Brussel. De nieuwe gebouwen, waar miljoenen in gepompt zijn, verhogen de grote uitstraling van Brussel-stad.”

Tijdens het tijdelijke verblijf in De Bottelarij bereikte het gezelschap een élan dat het hoopt mee te nemen naar het stadscentrum. Goossens: “we hebben er ballast overboord gegooid. We zijn een stadstheater met een repertoireverhaal in een grootstedelijk verband. Dat hopen we in het centrum helemaal open te laten bloeien, op een grotere schaal.”

11-12-2002

Het hele artikel lees je hier: https://www.standaard.be/cnt/dst11122002_047