door © Knack

In het Brussels Parlement staat dinsdag de stemming op de agenda van het voorstel van ordonnantie dat een volledige decumul doorvoert tussen een parlementair mandaat en een lokaal uitvoerend mandaat.

Na CD&V waarschuwt ook Open VLD voor een goedkeuring van de tekst zonder meerderheid aan Nederlandstalige kant. ‘Dat zou een serieus probleem zijn, dat ook nationaal gevolgen zal hebben’.

Het voorstel van ordonnantie, ingediend door de groenen en de meerderheidspartijen PS, SP.A en DéFI, voert een verbod in om een parlementair mandaat (Brussels, Vlaams, Europees of in de Kamer) te cumuleren met een lokaal uitvoerend mandaat (burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter).

De indieners rekenen erop dat ze over een erg ruime meerderheid beschikken voor het voorstel, maar het grote probleem is dat dit niet het geval is in beide taalgroepen. Aan Nederlandstalige kant willen de meerderheidspartijen Open VLD en CD&V en oppositiepartij N-VA niet van het voorstel weten.

Achterpoortje

Onder meer voor Bruno De Lille (Groen) is dat geen probleem, omdat bij de Lambermontakkoorden (2000-2001) een systeem werd uitgewerkt om te vermijden dat de Brusselse instellingen zouden geblokkeerd worden door het Vlaams Blok, dat toen de wind in de zeilen had.

Die oplossing voorzag dat, indien een bijzondere ordonnantie wordt goedgekeurd zonder de noodzakelijke meerderheid in elke taalgroep, na een bezinningsperiode van een maand de goedkeuring van één derde van de leden van de taalgroep, waarbinnen geen meerderheid is, volstaat.

Paul Delva (CD&V) waarschuwde eind vorige maand voor een ‘gevaarlijk precedent’als het voorstel van ordonnantie over de decumul zonder Nederlandstalige meerderheid zou worden goedgekeurd:’Er zal dan oneigenlijk gebruik gemaakt worden van de wet’.

‘De procedure werd destijds ingesteld uit vrees dat het Vlaams Blok de Brusselse instellingen zou kunnen blokkeren’, aldus Delva, die verwees naar een verklaring van toenmalig vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) in 2001 tijdens de parlementaire bespreking: ‘Deze maatregel is uitzonderlijk en verregaand en werd alleen maar genomen om democratische redenen. Een aanpassing van de manier waarop een meerderheid wordt gevormd, kan enkel om democratische redenen, niet om meerderheidsredenen…’.

Stefan Cornelis (Open VLD) zit op dezelfde golflengte. Een stemming zonder meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep zal volgens de liberaal ‘een serieus probleem vormen, dat ook een nationaal probleem’zal worden.’Niet alleen voor de Franstaligen, maar ook voor de Nederlandstaligen die hieraan deelnemen zal dit problematisch zijn’, voegde hij eraan toe.

Volgens Cornelis biedt de decumul ook geen antwoord voor de recente schandalen in Brussel. ‘Daarvoor hebben we maatregelen genomen inzake transparantie en de invoering van een plafond voor de vergoedingen van 150 procent van een parlementaire wedde. Het probleem ligt bij de afgeleide mandaten van mandatarissen, niet in de cumul van een parlementair en een lokaal uitvoerend mandaat’, vindt hij.

Cornelis hoopt op ‘de wijsheid van parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS)’om alsnog een oplossing te vinden,’anders is er een zeer zwaar probleem’.

Het hele artikel lees je hier: http://www.knack.be/nieuws/belgie/brussels-decumulvoorstel-dreigt-communautaire-spanningen-te-doen-oplopen/article-normal-975979.html