door © BELGA / BRUZZ

Het Brussels Parlement heeft vrijdag ingestemd met een nieuwe Codex voor de fiscale procedures. MR, PVDA en Vlaams Belang onthielden zich.

De nieuwe Codex verschaft het Brussels Gewest een eenvoudigere en meer efficiënte procedure voor fiscale aangelegenheden die beter aangepast is aan de huidige en toekomstige bevoegdheden. Daarvoor komt er een nieuwe gestandaardiseerde fiscale procedure voor onder meer de aangifte- en betaalmodaliteiten, de manier waarop deze belastingen worden vastgesteld, de middelen voor de invordering van de verschuldigde bedragen en de rechtsmiddelen waarover de belastingplichtige beschikt bij betwisting.

De groenen keurden de ordonnantie goed nadat de meerderheid in de plenaire vergadering instemde met hun amendementen. Zo wordt de de overheid verplicht om de fiscale vrijstellingen of kortingen waar sommige Brusselaars recht op hebben, automatisch toe te kennen. Verder worden de verwijlintresten op een ‘menselijker’ niveau gebracht. “We zien dat een groot aantal mensen de belastingvrijstellingen waar ze recht op hebben, niet aanvragen of krijgen omdat ze er simpelweg niet van op de hoogte zijn”, argumenteerde Groen-fractieleider Bruno De Lille. “Bovendien is het zo dat hoe meer een persoon zich in financiële moeilijkheden bevindt, hoe minder hij of zij van de kortingen blijkt te profiteren.”

Daarnaast werden de verwijlintresten op vraag van de groenen verlaagd van 7 tot 4 procent. Ook het voordeeltarief van de overheid van 2 procent werd op 4 procent gebracht. “We zijn tevreden dat we ook vanuit de oppositie konden werken om van Brussel een eerlijker stad te maken”, verklaarden De Lille en zijn Ecolo-collega Zoé Genot. 

MR

De MR onthield zich omdat een amendement van Olivier de Clippele werd weggestemd om de periode voor de controle van de aangiften van vijf op drie jaar te brengen – zoals federaal van toepassing is. “De burger weet vaak niet of een belasting regionaal, federaal of lokaal is”, argumenteerde hij. De Franstalige liberalen waren dan weer wel opgetogen dat op hun vraag in commissie de regel afgeschaft werd dat echtgenoten en wettelijk samenwonenden vervolgd konden worden voor het niet betalen van belastingen door hun partner of ex-partner.

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/economie/brussels-parlement-vereenvoudigt-fiscale-procedures-2019-02-15