Persmededeling Groen – Ecolo

Na een interpellatie van Groen parlementslid Bruno De Lille over de problematische ISDS-arbitrageclausule in het Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en Canada, besloten de leden van de commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement om over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, aan een resolutie te werken waarin ze vragen om dit Vrijhandelsakkoord bij te sturen.

Brussels parlementslid Bruno De Lille (Groen) interpelleerde vandaag de Brusselse regering over de Investor-State Dispute Settlement-clausule (ISDS). Deze clausule is problematisch omdat ze toelaat dat buitenlandse bedrijven de nationale rechtbanken omzeilen om staten aan te klagen wanneer ze vinden dat hun rechten (lees: winsten) geschonden worden door algemene beleidsmaatregelen ten gunste van milieu, volksgezondheid of sociale bescherming.

Bruno De Lille, fractieleider voor Groen: “Concreet betekent dit dat internationale bedrijven die onze sociale en milieuwetten hinderlijk vinden, een achterpoortje krijgen. Niet het algemeen belang van ons land en zijn burgers komt dan op de eerste plaats, maar wel de winstmaximalisatie van deze bedrijven. Dit gevaar is niet ondenkbeeldig. Zo loopt er bijvoorbeeld al een proces van tabaksgigant Philip Morris tegen de tabakswetten van Uruguay en Australië.”

“Deze clausule is bovendien niet nodig. De VS, Canada en de Europese lidstaten hebben goed functionerende rechtssystemen. De belangen van overheden én bedrijven worden voldoende beschermd door de gewone rechtsgang,” zegt Zoé Genot, fractieleidster van ECOLO.

De minister-president liet tot tevredenheid van de Brusselse groenen weten dat de Brusselse regering zelf ook erg terughoudend stond tegenover de clausule en dat ook had laten weten aan de andere regeringen van ons land. Na de discussie in de commissie besloten de aanwezige leden om de volgende dagen gezamenlijk (meerderheid en oppositie !) een resolutie uit te werken waarin om meer transparantie en het bijsturen van het Vrijhandelsakkoord wordt gevraagd.

De federale en Vlaamse regering lieten reeds weten geen probleem te hebben met het Vrijhandelsakkoord. Uit het antwoord van de Brusselse minister-president aan Groen parlementslid Bruno De Lille blijkt intussen dat er geen positief Belgisch standpunt kan komen als de Brusselse regering zich ertegen blijft verzetten (er komt dan geen Belgisch standpunt).

Contact:

Bruno De Lille, fractieleider Groen Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Zoé Genot, fractieleider ECOLO Brussels Hoofdstedelijk Parlement