door © BRUZZ

Vandaag werden twee wetteksten in commissie goedgekeurd die de Brusselse politiek transparanter moeten maken. Er komt niet alleen een plafond voor de vergoedingen van mandatarissen maar ook een controle-orgaan die sancties kan opleggen en een deontologische commissie die de ethiek in de politiek in de gaten moet houden.
De wetteksten zijn geschreven en ondertekend door meerderheid en oppositie. Ze kwamen er na de schandelen over vergoedingen bij de daklozenorganisatie Samusocial en watermaatschappij Vivaqua. De Brusselse politiek moest transparanter en minder lucratief worden, vonden de Brusselse politici.

“Er is echt geluisterd naar de oppositie. Dit zijn gezamenlijke teksten, over de partijgrenzen heen. We hebben samen beseft dat we het vertrouwen in de politiek moeten herstellen,” zegt Bruno De Lille (Groen).

150 procent

De ordonnantie uit 2006, die al beperkingen op de bedragen die politici en mandatarissen konden opstrijken in raden van bestuur, werd gevoelig uitgebreid. Elke organisatie, vzw of instelling die valt onder de wet van openbaarheid van bestuur, zal zich moeten houden aan strengere loonplafonds. Meer dan 150 procent van de wedde van een kamerlid zal een Brusselse politicus of mandataris niet kunnen verdienen.

“Er was discussie bij de tekst uit 2006 of een instelling zoals Samusocial, die een privé-vzw was, ook onder die wettekst viel. Nu is de twijfel weggehaald: ook een vzw die hoofdzakelijk werkt op publiek geld, moet zich houden aan de nieuwe regels,” klinkt het bij SP.A.

Deontologie

Ook de taken van de controleurs zijn nu duidelijk afgelijnd. Er komen duidelijke jaarverslagen en rapporten, waar de bezoldiging duidelijk op wordt vermeld. Dat was in het verleden niet het geval. Omdat de administratieve impact van de ordonnantie groot is, gaat ze pas in voege wanneer de nieuwe gemeenteraden ingezworen worden eind 2018.

Er is ook beslist dat er een deontologische commissie moet komen, die de ethiek in de politiek in de gaten houdt. Elke burger zal kunnen klacht indienen en, als die ontvankelijk wordt verklaard, zal de commissie zich buigen over de grond van de zaak. Er kunnen sancties volgen. De commissie, aangesteld met een tweederde meerderheid uit het Brussels parlement, zal bestaan uit zeven onafhankelijken en zeven oud-politici, die al vijf jaar geen mandaat meer uitvoeren.

Package deal

Deze twee teksten zijn de eerste in een reeks ordonnantievoorstellen die het Brussels parlement wil goedkeuren voor het einde van de legislatuur. “Het is belangrijk dat alle voorstellen samen worden gestemd in het parlement. Zo moet er ook een ordonnantie komen die de openbaarheid van bestuur regelt. Het is een package deal”, zegt SP.A-parlementslid Jef Van Damme.

De politici wilden zich niet vastpinnen op een concrete timing. Maar de snelheid en de ernst waarmee de wetteksten zijn opgesteld en goedgekeurd, wijst op een politieke consensus. En dan kan het snel gaan.

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/brusselse-politiek-wordt-transparanter