door MD © BRUZZ

Het eerder plotse verschijnen van de deelfietsen oBike in het Brusselse straatbeeld blijft de gemoederen beroeren. Bevoegd minister Pascal Smet (SP.A) is not amused dat zijn kabinet niet op de hoogte werd gebracht van de komst van de 500 fietsen. Het vermoeden bestaat dat het bedrijf achter oBike de fietsen die in andere Europese steden geweerd worden dan maar geïmproviseerd in Brussel heeft neergepoot, zegt Groen-parlementslid Bruno De Lille. Maar dat ontkent oBike zelf.

Minister Pascal Smet werd maandagnamiddag in de commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement door verschillende parlementsleden ondervraagd over de problematiek van rondslingerende oBikes. Die deelfietsen verschenen eind september eerder plots in het straatbeeld. Het gaat om een free floating-systeem, waarbij de fietsen na gebruik niet opnieuw naar een stalling gebracht moeten worden.

“De 500 fietsen staan vooral in de weg”, zei Groen-parlementslid Bruno De Lille in de commissie. “Ze worden overal gesmeten, en voor de ingang van een populair café staat vaak het hele voetpad vol”, zei Groen-parlementslid Bruno De Lille in de commissie maandagnamiddag. De Lille zag ook al een fiets in het kanaal liggen. Ook onze redactie kreeg een melding van een lezer die op de applicatie een fiets in het kanaal wist te situeren.

“Het ‘strooifietsfenomeen’, noemen ze het in Nederland, en ook in Duitsland zijn er steden die de oBikes liever kwijt dan rijk zijn”, vervolgde De Lille. “Er gaat ook het gerucht dat het bedrijf achter de oBikes daardoor nog containers vol fietsen heeft staan in de haven.”

Dat zou volgens De Lille de behoorlijke abrupte intrede van de deelfietsen in Brussel kunnen verklaren. “Het is goedkoper om de fietsen in Brussel neer te poten dan ze in containers te moeten houden.” Ook het feit dat de fiets met maar één versnelling niet is aangepast aan het heuvelige Brussel, wijst volgens het parlementslid in die richting, maar hij benadrukt dat het gaat om een gerucht.

‘Niet geapprecieerd’

Minister van Mobiliteit Pascal Smet is op de hoogte van de problematiek en bevestigde ook nog eens dat zijn kabinet niet op de hoogte werd gebracht van de komst van de 500 deelfietsen. “We hebben aan oBike laten weten dat we het zomaar verspreiden van hun fietsen in de stad niet geapprecieerd hebben. Er heeft ondertussen wel al een vergadering plaatsgevonden met ons kabinet, en er zullen er nog volgen”, antwoordde de minister.

Voorlopig ontbreekt echter een wettelijk kader om de fietsen zonder standplaats te reguleren. “Een burgemeester kan wel optreden, net zoals de lokale politie, om de openbare orde te respecteren. Maar op gewestelijk niveau zijn we werk aan het maken van een ordonnantie die free floatingfietsen moet reguleren”, aldus Smet.

Obike zelf voorstander van wettelijk kader

OBike zelf erkent dat het aanvankelijk geen contact had met het kabinet-Smet. “Maar dat was omdat we ons in de eerste plaats wouden concentreren op centrum-Brussel, en dus hebben we eerst contact gehad met de bevoegde schepen Els Ampe”, zegt Hugo Yu van oBike aan onze redactie.

“We zijn nu wel in contact met de minister en zullen ook betrokken worden bij de wettelijke omkadering die er aankomt. We zijn daar voorstander van, want dat betekent dat wij ook enkele basisnoden voor onze gebruikers kunnen garanderen.”

‘Veel positieve reacties’

OBike zal ook vanaf volgende week iemand full-time in Brussel laten rondrijden om foutgeparkeerde fietsen op een correcte manier te stallen. “Het is heel moeilijk om de hele vloot constant te monitoren, maar we gaan wel sneller als verwacht iemand de klok rond de baan opsturen.”

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/deelfietsen-obikes-werden-zomaar-neergepoot-brussel