realisatieafbeelding13REALISATIE #13 Eén mobiliteitsvisie voor het hele gewest

Tot voor kort voerden de 19 Brusselse gemeenten elk hun eigen mobiliteitsbeleid. Ze hadden daarbij weinig aandacht voor de impact van hun beslissingen op andere gemeenten of gewest. Fietspaden die plots ophielden aan de gemeentegrens, bussen en trams die – verschillend van gemeente tot gemeente – dan weer niet en dan weer wel in eigen bedding kunnen rijden, … Het leverde absurde situaties op. Het gewest had echter niet de wettelijke middelen in handen om daar tegen te kunnen optreden.

Dankzij onze Groene deelname aan de 6de staatshervorming hebben we de andere partijen kunnen overtuigen van het belang van een Gewestelijk mobiliteitsbeleid. We stelden een mobiliteitsordonnantie (een Brusselse wet) op die bepaalt dat het Gewest de grote mobiliteitslijnen en -principes uittekent én dat de gemeenten zich daarnaar moeten schikken. Als een gemeentelijk mobiliteitsplan de richtlijnen van het Gewest niet volgt, krijgt de gemeente geen subsidies meer voor haar openbare werken, het plan wordt vernietigd en het Gewest kan een plan opmaken in de plaats van de gemeente. Zo zullen we eindelijk een samenhangend mobiliteitsbeleid kunnen voeren in het Brussels Gewest én de 19 gemeenten. Groen praat misschien niet voortdurend over de vereenvoudiging van de Brusselse structuren maar wij zijn wel degenen die er concreet werk van maken.