Persbericht Groen

Groen vraagt dat de Brusselse meerderheidspartijen stoppen met mist te spuien over tram 71 en de werken snel laten beginnen. Na PS-parlementslid Chahid was het deze week aan VLD-parlementslid en schepen Els Ampe om het tramproject op losse schroeven te zetten. Ze stelt voor om maar meteen een metro tussen de Naamsepoort en Delta aan te leggen.

Bruno De Lille, parlementslid (Groen): “Het idee van mevrouw Ampe klinkt goed: een metro is snel, heeft zelden vertraging en kan veel mensen vervoeren. Alleen heeft de regering er geen geld voor én duurt het 10 tot 15 jaar voor zo’n metrolijn operationeel is. Els Ampe zegt m.a.w. tegen de Brusselaars dat wat haar betreft de Elsense Steenweg minstens het volgende decennium een autoriool zal blijven.

Het probleem is dat Els Ampe blind is voor de negatieve en onrealistische aspecten van haar metro-voorstellen.

Ten eerste is er de duur: een metrolijn aanleggen duurt gemakkelijk 10 tot 15 jaar. De metrolijn naar Evere werd beslist in 2010 en zal volgens de minister pas in 2024 klaar zijn (en dan mag er niets onverwachts gebeuren). Het traject tussen de Naamsepoort en Delta is bovendien een traject met grote hoogteverschillen en dreigt dus erg moeilijk te worden wat de aanleg niet gemakkelijker maakt. Het is niet omdat mevrouw Ampe vindt dat het sneller moet gaan, dat dat ook mogelijk is.

Ten tweede is er de prijs. Volgens Schepen / Parlementslid Ampe zou een ondergrondse metrolijn tussen Naamsepoort en Delta 400 miljoen euro kosten. Dat traject is een goede 4 km lang. Het ongeveer even lange traject naar Evere wordt vandaag echter al geraamd op 1 miljard euro! Het is dan ook realistischer van zo’n bedrag uit te gaan. De Brusselse regering heeft de volgende jaren echter al alle Beliris-middelen nodig om de lijn naar het Noorden te betalen omdat ze zelf geen marge heeft om dit op haar eigen budget te nemen. Waar zou de regering dan nog eens 1 miljard (of meer als er ook nog uitbreidingen naar Berchem en Ukkel voorzien worden) moeten halen?

Bruno De Lille: “Groen is op plaatsen met een grote bevolkingsdichtheid ook voor de aanleg van metro. Maar we weten dat dat lang duurt en we willen dus ook op korte termijn een oplossing voor de mobiliteitsproblemen waar de Brusselaars nu mee te kampen hebben. Vandaar dat we vragen om meer (metro)bussen en trams in eigen bedding te laten rijden zodat ze snel en met grote regelmaat heel Brussel kunnen bedienen. Dat wil mevrouw Ampe echter niet want dan moeten haar geliefde automobilisten plaats afstaan.

Groen reageert bovendien verontwaardigd als Els Ampe zegt dat er de voorbije tien jaar niets bestudeerd is omdat de uitbreiding van de metro een taboe was voor de groenen. Niets is namelijk minder waar. In 2009 werden voor het eerst sinds jaren weer studies opgestart rond de uitbreiding van de metro. En dat dus met een groene staatssecretaris voor mobiliteit!

Els Ampe doet graag alsof de groenen tegen de metro zijn terwijl zij zelf voor een alternatieve mobiliteit zou zijn. In de praktijk kiest Groen echter voor een snelle en betaalbare invoering van openbaar vervoer (waarbij metro op termijn ook een optie is) en komt de houding van mevrouw Ampe neer op stilstand, filerijden en vervuiling.” zegt Bruno De Lille (Groen).

Contact:
Bruno De Lille
Brussels Volksvertegenwoordiger