Persbericht Groen

Groen vraagt dat op termijn alle speelplaatsen van Brusselse scholen als speelruimte voor de buurtkinderen worden opgesteld. Er zijn momenteel te weinig aangepaste speelplekken voor de Brusselse kinderen. De Brusselse overheden (VGC, Brussels Gewest, gemeenten, …) die vandaag vaak veel geld steken in de renovatie en nieuwbouw van scholen zouden in ruil voor die investering het openstellen van de speelplaatsen moeten eisen.

Vrijuit voetballen, tikkertje spelen met vriendjes of goed leren fietsen is voor onze Brusselse Ketjes vaak niet mogelijk omdat ze geen veilige en ruime speelplekken in hun buurt hebben. Dat zou kunnen op de speelplaatsen van de wijkscholen maar de directies staan hier vaak heel weigerachtig tegenover. Dat is soms te begrijpen omdat die speelplaatsen en scholen niet ingericht zijn als openbare ruimte maar het openstellen ervan zou voor vele kinderen en hun ouders echt een opluchting zijn,” zegt Brussels parlementslid Bruno De Lille (Groen).

In Sint Gillis werd bij de renovatie van de speelplaats van de gemeenteschool in de Wipstraat het goede voorbeeld gegeven: de speelplaats krijgt een make-over en wordt meteen ook een publieke ruimte.

Groen vraagt nu om dit systeem te veralgemenen. Elke keer als een Brusselse overheid een grote som bijdraagt aan de zware renovatie of de nieuwbouw van een school, zou de speelplaats zo moeten ingericht worden dat ze na de werken als publiek speelplein kan dienen als de school gesloten is.

Bruno De Lille: “Het is niet meer dan logisch dat we in een dichtbevolkte stad op zoek gaan naar alternatieven die snel kunnen ingezet worden om kinderen extra speelruimte te geven, zeker als de overheid al serieus geïnvesteerd heeft in de kwaliteit van die scholen. Bovendien creëer je ook een extra band tussen de wijk en de school: je toont dat de school een veilige plek is die ten dienste staat van de gemeenschap.

Groen zal de betrokken ministers hierover interpelleren bij de start van het nieuwe parlementaire jaar.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement