Persbericht Groen

Bruno De Lille (Groen) verwelkomt het initiatief van het GO! om het gebruik van de thuistaal in bepaalde omstandigheden ook toe te laten in de klas en op de speelplaats. “Wat telt is dat we onze Brusselse kinderen in onze Nederlandstalige scholen goed Nederlands moeten leren spreken,” zegt de Groene fractieleider Bruno De Lille. “Er zijn intussen heel wat studies die aantonen dat een positieve houding tegenover de thuistaal betere resultaten oplevert dan de bestraffende manier die helaas nog in teveel scholen toegepast wordt. Het siert het GO! dat ze daar nu gevolg aan geven. Hopelijk zullen de andere onderwijsnetten volgen.”

Heel veel anderstalige leerlingen hebben vandaag het gevoel dat ze als minder intelligent worden bekeken omdat ze het Nederlands niet voldoende onder de knie hebben. Maar het is niet omdat je je nog niet vlot kunt uitdrukken in het Nederlands dat je daarom minder slim of minder creatief bent. Het heeft geen zin in Brusselse scholen met hun superdiverse leerlingen lesmethodes te gebruiken die gebaseerd zijn op vrij homogene groepen kinderen die Nederlands als moedertaal hebben. De methode en de aanpak voor onze leerlingen bestaat, laten we die dan ook gebruiken.

Bruno De Lille: “Helaas reageren teveel scholen en ook partijen als de N-VA op basis van het ‘buikgevoel’ dat je alleen maar goed Nederlands kunt leren spreken als je het gebruik van de andere talen op school afstraft. Nochtans zien we nu al jaren dat dit niet werkt én dat het bovendien een negatieve impact heeft op het welbevinden van de leerlingen zodat ze minder graag naar school gaan. Ik juich toe dat het GO! de moed heeft het nu anders aan te pakken.”

Het spreekt voor Groen vanzelf dat de goede beheersing van het Nederlands het einddoel blijft van de nieuwe aanpak. Tegelijk pleit de partij ervoor om verder te gaan en te streven naar minstens een zeer goede drie- of viertaligheid. Nederlands, Frans, Engels en liefst ook nog de thuistaal zouden op 18 jaar vlot gesproken, geschreven en gelezen moeten kunnen worden door de leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

“Het overgrote deel van onze Brusselse schoolkinderen in de Nederlandstalige scholen spreekt al 3 talen als ze nog maar 6 jaar oud zijn. Ze hebben een thuistaal, spreken wat (straat)Frans en kunnen zich behelpen in het Nederlands.”,
zegt Bruno De Lille (Groen). “Wat bij een doorsnee Vlaams kind van die leeftijd echter bewondering zou opwekken, bekijkt men in Brussel helaas te vaak als een probleem omdat de kennis van al die talen niet “perfect” is. Laten we ze ook positief waarderen om wat ze al kunnen en daarna zo ondersteunen dat ze op 18 al die talen goed onder de knie hebben. Zo geven we ze een kickstart voor hun verdere leven en carrière.”

27 NOV 2017

Contact:
Bruno De Lille
Voorzitter commissie onderwijs VGC
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement