Persbericht Groen

Groen reageert positief op de beslissing van de Brussels minister van Tewerkstelling, Didier Gosuin (DéFi) om praktijktesten in te voeren die discriminatie op de arbeidsmarkt blootlegt. Brussels parlementslid Bruno De Lille (Groen): “Het siert minister Gosuin dat hij durft blijk te geven van voortschrijdend inzicht. Dit is een belangrijke eerste stap. Hopelijk inspireert het zijn Vlaamse collega, Philippe Muyters (N-VA).

Groen en Ecolo dienden in 2015 een resolutie in het Brussels parlement in om praktijktesten in te voeren. “Destijds was minister Gosuin (DéFi) daar fel tegen gekant. Nadat wij een hoorzitting met grondwetspecialisten organiseerden, draaide de minister langzaam maar zeker zijn kar. Als oppositie is dit voor ons een heuse overwinning,” aldus fractieleider in het Brussels parlement Bruno De Lille (Groen).

De groenen willen dat de regering de praktijktesten ook in Vlaanderen invoert. Studies tonen al jaren aan dat discriminatie op de Belgische arbeidsmarkt heel sterk aanwezig is. Vlaams parlementslid Imade Annouri (Groen): “Praktijktesten zijn een noodzakelijk sluitstuk van een doeltreffend antidiscriminatiebeleid. Het stemt me hoopvol dat ze in Brussel een belangrijke eerste stap hebben gezet. Philippe Muyters (N-VA) zou daar een voorbeeld moeten aan nemen, want het Vlaamse antidiscriminatiebeleid blijft er helaas één van veel woorden maar weinig daden.

Toch blijven de groenen nog heel alert. “Uiteraard zien we er goed op toe dat het wetsvoorstel geen lege doos is. De experten benadrukken telkens dat er een goede wettelijke omkadering van de praktijktesten nodig is. Ze moeten ook plaatsvinden onder toezicht van de gewestelijke inspectiediensten. Het zijn essentiële voorwaarden waar we de minister op attent zullen maken,” besluit De Lille.

8 DEC 2016

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement