door © BRUZZ

“Dat directeurs van een openbare instelling meer verdienen dan de minister-president kan niet door de beugel,” zegt Brussels fractieleider Bruno De Lille (Groen). Daarmee reageert hij op de bekendmaking van de lonen van de vier directieleden van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB).

Dat de vier leden van het directiecomité van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel samen 1 miljoen euro of bijna een derde van de loonmassa van de GIMB verdienen, is Groen een doorn in het oog.

“De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel is een Instelling van Openbaar Nut (ION)”, zegt fractieleider Bruno De Lille (Groen). “Andere ION’s hebben een loonplafond voor hun directieleden, maar de GIMB ontspringt vandaag duidelijk de dans. Wij pleiten ervoor dat de GIMB net als andere ION’s een duidelijk loonplafond krijgt.”

Voor de groenen moet dat maximaal het loon van de bevoegde minister zijn. “Op de andere politieke niveaus bestaan die drempels al en dat is niet meer dan logisch.”

Dat twee van de vier directieleden naast hun functie in het directie-comité een politiek mandaat uitoefenen, is voor De Lille extra bezwarend. Naast zijn functie als adjunct-directeur is Etienne-Jean Noël (MR) vandaag immers ook schepen in Schaarbeek. Vanraes (Open VLD) is ook OCMW-voorzitter in Ukkel voor Open VLD.

“Groen en Ecolo vinden dat een dergelijke functie niet combineerbaar is met een schepenambt of het voorzitterschap van een OCMW. We herhalen ons pleidooi voor een decumul, een duidelijk kader van onverenigbaarheden en een transparant kadaster van bestuursfuncties en daaraan gekoppelde vergoedingen,” besluit De Lille.

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/groen-wil-loonplafond-directeurs-gimb