realisatieafbeelding8REALISATIE #8 Investeren in Jeugdinfrastructuur

De stad is niet altijd aangepast aan jongeren. Vandaar dat het belangrijk is om plekken te voorzien die de jongeren naar hun hand kunnen zetten: scouts- en chirolokalen, een jeugdhuis, … Gelukkig zijn er heel wat van dat soort plekken in Brussel, alleen waren ze vaak niet in orde. De brandveiligheid liet dikwijls te wensen over, er waren vochtproblemen, de sanitaire installaties werkten dan weer wel en dan weer niet enzovoort. Vandaar dat we besloten hebben een belangrijk bedrag vrij te maken voor investeringen in de Brusselse jeugdinfrastructuur: bijna 3 miljoen euro werd op die manier voorzien.

Met dat geld werden enkele grote projecten opgestart: zo ging er bijvoorbeeld meer dan 300,000 euro naar JH Alleman, investeerden we nog eens 200,000 euro in de verbouwing van JH ‘t Mutske en maakten we ook 500,000 euro vrij voor de bouw van JH De Branding. Maar net zo goed hielpen we heel wat lokale scouts- en chirobewegingen met het brandveilig en hygiënisch maken van hun lokalen. Van Jette tot Ukkel, van Molenbeek tot Evere, telkens weer konden de jeugdbewegingen rekenen op financiële steun.