realisatieafbeelding16REALISATIE #16 Minder zware vrachtwagens in het stadscentrum

Halflege vrachtwagens, veel te grote vrachtwagens in de smalle Brusselse straten, … Het goederenvervoer in Brussel is niet optimaal georganiseerd. Wij willen het stadscentrum ontlasten van zwaar goederentransport om zo meer ruimte en ademruimte voor de Brusselaars te creëren. Daarom zetten we samen met CityDepot/TRI-VIZOR het LaMiLo-project (Last Mile Logistics) op: een project rond slimme en duurzame stadsbevoorrading voor de detailhandel. We groeperen de goederen in een stedelijke distributiecentrum aan Thurn & Taxis en voeren ze daarna rond in kleinere, milieuvriendelijke voertuigen. Zo verloopt de “moeilijke laatste mijl” veel vlotter en milieuvriendelijker.

Het systeem is even eenvoudig als efficiënt. Door de verschillende goederen op een centrale plaats buiten het centrum te groeperen en vervolgens met goed gevulde kleinere ecologische voertuigen (elektrische en hybride bestelwagens) en fietsen verder te transporteren winnen zowel de handelaars, de vervoerders als de Brusselaars. In Hasselt werd het systeem al met succes toegepast. Ook andere Belgische en Europese steden onderzoeken deze vorm van duurzame distributie. Minder verkeer betekent een aangenamere en gezondere stad om in te wonen, te winkelen en ook te werken.