door © De Morgen

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

De stad Brussel heeft afgelopen maandag de subsidiekorting op de KVS / de bottelarij goedgekeurd. De stedelijke subsidie aan het gezelschap wordt teruggeschroefd van 1,207 milljoen € naar 805 654 € en dat op voorstel van Agalev-schepen van Vlaamse aangelegenheden Bruno De Lille ( DM 6/12). Die hoopt Vlaams minister van cultuur Paul Van Grembergen (Spirit) zover te krijgen het convenant, waarvan sprake in het podiumkunstendecreet 1999, met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de gemeenten te formaliseren. Die gemeenten, zo vindt De Lille, moeten ook bijdragen aan de subsidie van de KVS / de bottelarij. Naast schepen is Bruno De Lille voorzitter van de Raad van Bestuur van het gezelschap en dat wringt bij het gezelschap.

Artistiek leider Jan Goossens noemt de hele situatie dan ook “onaangenaam” en wijst erop dat het gezelschap steeds zijn deel van de afspraken is nagekomen. “Wij werken slechts met 4,46 miljoen € subsidie”, aldus Goossens. “Wij hebben toegezegd om 1,61 miljoen historische schulden weg te werken waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. We zorgen al vier seizoenen lang voor een volledige werking. Dat was de wedstrijd die wij begonnen zijn. We hebben resultaten, het publiek volgt ons en nu worden de spelregels eenzijdig veranderd terwijl we geen cent kunnen missen.”

Bovendien is Goossens het niet eens met een aantal uitspraken van zijn voorzitter. “Wil Brussel zich nog engageren? Dat is de discussie. Los van het convenant is de stad Brussel haar verplichtingen steeds nagekomen. Dat wordt nu ter discussie gesteld.”

De Lille opperde dat de KVS / de bottelarij meer middelen nodig zal hebben als het gezelschap verhuist naar de gerenoveerde schouwburg. Goossens vindt dat spoor te voorbarig. “Het kan zijn dat we meer middelen nodig hebben, maar dat gesprek is nog niet gevoerd. We hebben daarover nog geen duidelijk voorstel. Nu al zegt De Lille dat Brussel de middelen niet kan verhogen. Dat getuigt van gebrek aan moed en ambitie. Er wordt nu al uitgegaan van een minimum minimorum. In Brussel is er gewoon te weinig geld voor cultuur en dat wordt nu ten koste van ons uitgevochten. We worden misbruikt.”

Of het vertrouwen in de voorzitter zoek is, wil Goossens niet gezegd. “Dat is een zaak voor de Raad van Bestuur. De voorzitter zegt ons te steunen, maar het is al de tweede keer dat hij de subsidies in twijfel trekt. Wij vragen ons af wat de langetermijnvisie is. Ons gebruiken als breekijzer voor de politiek vinden wij geen basis voor een samenwerking.”

De KVS vreest dat met de korting zijn werking in het gedrang komt. “We willen geen panieksituatie creëren, maar volgend seizoen zullen we drie producties moeten schrappen. Of we kunnen zonder vast gezelschap werken. De loonkost van onze acteurs komt immers overeen met het bedrag dat we moeten inleveren. Een derde mogelijkheid is dat we onze afbetalingen opschorten.”

De stad Brussel trekt in het dossier ook naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om bij te springen. Die wil zich niet onder druk laten zetten. “Ik vind het vreemd dat een schepen zijn geld bij andere gemeenten wil gaan halen zonder dat hij eerst in zijn eigen gemeente extra middelen vraagt”, reageert VGC-voorzitter Robert Delathouwer ( SP.a). “Voor het eerst sporen wij de Brusselse gemeenten aan om werk te maken van een eigen cultuurbeleid. Dan is het niet de moment om te vragen dat zij met extra geld over de brug komen voor de KVS omdat de stad Brussel het niet wil geven. Het budget dat wij krijgen voor cultuur wordt integraal doorgespeeld naar de gemeenten. Bij ons komen klagen, heeft dus geen zin. Ik ben zelf vragende partij om een kerntakendebat te voeren met alle partijen, maar ik laat me niet onder druk zetten.”

Vandaag heeft Bruno De Lille samen met de artistieke leiding van de KVS een vergadering met het kabinet cultuur over het renovatiedossier van de schouwburg. Allicht staat er nog een tweede punt op de agenda.

11-12-2002

Het hele artikel lees je hier: https://www.demorgen.be/nieuws/ons-misbruiken-is-geen-basis-voor-een-samenwerking~bbb85e80/