door Danny Vileyn © BRUZZ

Minister-president Rudi Vervoort (PS) krijgt goede punten vanop de oppositiebanken. Groen-parlementslid Arnaud Verstraete is blij dat de regering het initiatief voor de inrichting van terreinen voor woonwagenbewoners op zich neemt.

Woonwagenbewoners, er zijn weinig gemeenten die ze graag zien komen. Jaarlijks strijken ze tegen de zin van de inwoners neer in Neder-Over-Heembeek. In Haren liet toenmalig schepen Bruno De Lille (Groen) een terrein inrichten, helaas moest het al vlug gesloten worden wegens vandalisme. Dat was twee jaar na een resolutie in het Brussels parlement waarin er onder andere gevraagd werd om verscheidene doortrekkersterreinen van minimaal 2.000 vierkante meter in te richten voor woonwagenbewoners die er maximaal drie weken blijven. In 2012 ten slotte werd op vraag van Vincent Lurquin (Ecolo) de Huisvestingscode aangepast: ze spreekt sindsdien ook van mobiele woningen. Maar dat was het.

Verstraete erkent dat woonwagenbewoners geen gemakkelijke doelgroep zijn, maar: “Er zijn altijd rondtrekkende mensen geweest, er zit ook muzikaal talent tussen en velen zijn ondernemend, ze zorgen voor hun eigen inkomsten. Bovendien: je krijgt met woonwagenbewoners te maken, of je dat graag hebt of niet. Er zijn ook altijd kinderen en die hebben er niet voor gekozen om een rondtrekkend leven te krijgen.” En bovendien, voegt Verstraete er nog aan toe, kiest Groen voor een inclusieve samenleving waar ook deze kwetsbare groep bij hoort.

Verstraete heeft de voorbije jaren al verschillende keren geïnterpelleerd over woonwagenbewoners en hij had het gevoel dat minister van Wonen Céline Fremault (CDH) en Vervoort de hete aardappel naar elkaar toeschoven, nu is dat gevoel weg. Verstraete: “Ik heb duidelijke antwoorden gekregen van de minister-president.”

Vervoort antwoordde in de commissie dat de Stad Brussel, de enige die ooit iets voor woonwagenbewoners gedaan heeft, aandringt op gewestelijke coördinatie. Fremault gaat ook de subsidies voor gemeenten die terreinen willen aankopen of inrichten verdubbelen. Er staan ook wetgevende initiatieven op stapel.

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/opnieuw-hoop-voor-woonwagenbewoners