Persbericht Groen – Ecolo

Groen en Ecolo reageren positief op het advies van de Raad van State dat het gewest wel degelijk bevoegd is voor het invoeren van praktijktesten. Daarmee is het laatste obstakel weggewerkt. “Niets houdt het parlement nog tegen om het voorstel snel goed te keuren,” zegt  Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels parlement. “Dan kunnen we er eindelijk voor zorgen dat elke Brusselse werkzoekende een  eerlijke kans krijgt bij het zoeken naar een job.” 

Praktijktesten zijn nodig als sluitstuk in de strijd tegen discriminatie: de arbeidsmarktsituatie van personen met migratieachtergrond in België is de slechtste van West-Europa. Uit onderzoek aan de UGent vorig jaar bleek dan weer dat 50+’ers tot 39% minder kans maakten om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek.

Bruno De Lille (Groen): “Nochtans snijden de Brusselse bedrijven hiermee in hun eigen vingers. Door niet de beroepskennis van de kandidaten te laten doorwegen maar wel leeftijd, herkomst, geslacht, … missen ze de best mogelijke nieuwe medewerk(st)er. Ook uit het recente witboek van Beci bleek trouwens dat ‘diverse’ bedrijven het beter doen.”

Daarom dienden Groen en Ecolo twee jaar geleden een resolutie in om praktijktesten mogelijk te maken in Brussel. Minister Gosuin (DéFI) reageerde eerst weigerachtig omdat Brussel volgens hem niet bevoegd was. Het debat kwam in een stroomversnelling dankzij hoorzittingen die de groenen afdwongen. De grondwetspecialisten die toen gehoord werden, verklaarden namelijk dat Brussel wel degelijk praktijktesten kon invoeren.

Brussels minister van tewerkstelling Didier Gosuin hield echter een stok achter de deur door het lot van de praktijktesten te verbinden aan een advies dat de Raad van State. Dat advies raakte gisteren bekend: de Raad van State heeft geen wezenlijke bezwaren tegen het plan van het Brussels gewest om praktijktesten in te voeren.

Het voorstel kan over twee weken al besproken worden in de commissie Economie van het Brussels parlement, we kijken met volle verwachting naar onze collega’s om dit voorstel volop te steunen”, zegt Zoé Genot, fractieleider voor Ecolo in het Brussels parlement.

Brussel neemt door deze invoering een voortrekkersrol op zich. “We hopen dat andere regeringen, zoals de Vlaamse, dit goede voorbeeld zullen volgen in de strijd tegen discriminatie”, zegt Bruno De Lille (Groen).

16 SEP 2017

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Zoé Genot
Fractieleidster Ecolo
Brussels Hoofdstedelijk Parlement