Wist u dat Vlamingen minder goed kunnen rijden dan Brusselaars? Vlaamse kandidaat-bestuurders hebben binnenkort namelijk minstens 9 maanden rij-ervaring nodig voor ze hun praktisch examen mogen afleggen. Zelfs al hebben ze rijschool gevolgd. Omdat de eerste kilometers van beginnende chauffeurs de gevaarlijkste zijn, moeten ze volgens Vlaams minister Ben Weyts genoeg tijd krijgen om de juiste rijvaardigheden te ontwikkelen.

Bianca Debaets, de Brusselse staatssecretaris voor verkeersveiligheid, heeft dan weer een onbeperkt vertrouwen in de jonge Brusselse chauffeurs want die mogen na enkele uren rijschool al na 6 maanden (14 uur les), 3 maanden (20 uur les) of zelfs meteen (30 uur les) aan het praktisch examen deelnemen.

Begeleiders die hun kinderen willen leren rijden moeten in Vlaanderen een opleiding van drie uur volgen. Omdat de Brusselaars allemaal zo’n fantastische chauffeurs zijn, mogen ze in onze hoofdstad zelf kiezen of ze dat nodig hebben of niet.

Tenslotte wordt het theoretisch examen in Vlaanderen een stuk moeilijker doordat een zware fout nu ook zwaar doorweegt in de puntentelling. In Brussel zal je vanaf 2018 wat theoretische noties van EHBO moeten hebben maar verder blijft het systeem onveranderd … en dus eenvoudiger.

Zelfde rijbewijs, minder moeite

De toekomstige Brusselse chauffeurs krijgen hun rijbewijs dus sneller en met minder moeite dan de Vlaamse. Omdat het veiliger is op de wegen in onze hoofdstad? Omdat het er makkelijker rijden is? Nee, gewoon omdat het kan.

Dat is niet alleen oneerlijk, het is absurd: er rijden namelijk elke dag honderdduizenden pendelaars van het ene gewest naar het andere. En het wordt helemaal surrealistisch als je weet dat je als Vlaming ook gewoon je rijopleiding / rijexamen in Brussel kunt komen doen. Rijbewijs-toerisme of rijbewijs-shoppen als het ware.

Geen afstemming tussen gewesten

Sinds de zesde staatshervorming mogen de gewesten zelf over de rijopleiding beslissen en ze moeten die zelfs niet op elkaar afstemmen. Iedereen met een beetje gezond verstand ziet in dat er natuurlijk geen andere optie is. Maar dat is blijkbaar nog niet tot onze bevoegde ministers en staatssecretarissen doorgedrongen.

België heeft echter een zeer slechte reputatie op het vlak van verkeersveiligheid. Het aantal doden en zwaargewonden is elk jaar ontstellend hoog en we zitten in Europa bij de slechte leerlingen van de klas. Het rijbewijs met punten waar we al sinds de jaren ’90 op wachten zou daar snel verandering in kunnen brengen. Een hervorming van de rijopleiding ook als ze er tenminste voor zorgt dat kandidaat-bestuurders beter voorbereid op de weg komen. De manier waarop ze nu wordt aangepakt, zal daar echter niet voor zorgen.

Meneer de minister, mevrouw de staatssecretaris, met extra macht komt ook extra verantwoordelijkheid. Neem die op en stem uw plannen op elkaar af. Als u er, ook al is het er maar één verkeersdode mee kunt vermijden, dan is het de moeite waard geweest.

Dit opiniestuk verscheen op 1 juni 2017 in De Morgen. Je leest het hier: http://www.demorgen.be/opinie/surrealistisch-in-brussel-kunnen-vlamingen-aan-rijbewijstoerisme-komen-doen-bd29f313/

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement