door KH © BRUZZ

Het pendelverkeer naar en uit het Brussels Gewest moet tegen 2025 met 20 procent dalen. Dat staat in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), dat de Brusselse regering goedkeurde. De doelstelling is een afzwakking van eerdere ambities.

(…)

Dat GPDO bepaalt dat het in- en uitgaand verkeer tegen 2025 moet dalen met 20 procent. Die pendelauto’s maken nu immers een derde uit van het totale wegverkeer in het gewest.

Om dat doel te bereiken wil de regering de zes belangrijkste invalswegen naar het gewest omvormen tot stadsboulevards. Daarnaast plant de ploeg Vervoort ook de aanleg van 25.000 extra Park and Ride parkeerplaatsen aan belangrijke openbaar vervoershaltes.

Het aandeel van de auto in het totale verkeer moet ook naar beneden tegen 2025, met 15 procent om precies te zijn. Die doelstelling moet bereikt worden door een verhoging van het openbaar vervoersaanbod, een ambitieuzer fietsbeleid en het ontwikkelen van diverse autodeelmogelijkheden.

De doelstellingen lijken in tegenstelling tot de doelstelling die verschillende regeringen nu al ruim 10 jaar naar voor schuiven in het Iris 2-plan: de autodruk in het gewest met 20 procent verminderen tussen 2001 en 2018. Die doelstelling zal nu niet gehaald worden.

Volgens het kabinet-Vervoort is dit GPDO de aanzet voor het volgende gewestelijke mobiliteitsplan, dat Iris 2 zal vervangen.

‘Gewoon zeven jaar wachten’
De groene oppositie is alvast boos over de gang van zaken. “Het lijkt erop dat we gewoon zeven jaar wachten om de dingen echt aan te pakken”, zegt fractieleider Bruno De Lille.

“Tal van projecten liggen vandaag stil”, aldus De Lille: de vertramming van bus 71, de tram naar Thurn & Taxis of de automatisering van de metro, het zijn maar enkele voorbeelden van maatregelen die een verschil zouden kunnen maken. En ook de fietssnelwegen schieten niet op.”

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/vervoort-20-procent-minder-pendelverkeer-tegen-2025