Bruno De Lille op Villo fiets (Foto Bas BOGAERTS)Dit voorjaar staat Villo! meer dan ooit centraal in de actualiteit.

Op 24 maart bewees het netwerk van publieke deelfietsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog haar stijgend succes door het overschrijden van de symbolische kaap van 5 miljoen ritten.

En Villo! staat alweer in de schijnwerpers! Vanaf morgen start een promotieactie die de gebruikers van het openbaarvervoersnetwerk van de MIVB, die nog geen Villo!-abonnement hebben, sterk zal interesseren.

Van 8 april tot 30 september 2014 zal elk nieuw Villo!-abonnement dat gekoppeld wordt aan een MOBIB-kaart, gedurende 6 maanden gratis zijn!

 

Concreet betekent dit dat de abonnees van het Brusselse openbaar vervoer simpelweg op de website www.villo.be hun aanvraag moeten doen, indien ze zich voor het eerst op Villo! wensen te abonneren en wensen te genieten van de promotie ‘6 maanden gratis’. Het volstaat op de website MOBIB als type kaart te selecteren en het Villo!-abonnement zal meteen op de MOBIB-kaart geactiveerd worden. Vervolgens gaan ze naar een Villo!-station om het activeringsproces te vervolledigen, en ze kunnen meteen van de fietsservice genieten.

Sinds haar lancering maakt Villo! deel uit van een rijk aanbod van verplaatsingsmiddelen die samen zorgen voor een vlottere mobiliteit in de stad.  Als een logisch gevolg werd in mei 2011 al de koppeling tussen het Villo!- en MOBIB-abonnement in het leven geroepen.  Door aan de gebruikers één enkele kaart te bieden voor alle diensten tegelijk (Villo!, tram, bus, metro) werd het gebruiksgemak aanzienlijk verhoogd.

Jérôme Blanchevoye, Algemeen adjunct-Directeur bij JCDecaux: « Deze actie is meer dan een gewone marketingactie. Zij staat symbool voor een efficiënte samenwerking tussen Villo!, de MIVB en de Brusselse autoriteiten die instaan voor een betere mobiliteit in Brussel. Deze actie wil vooral de dynamiek benadrukken tussen de combinatie van Villo!, bus, tram en metro. Deze intermodaliteit is zonder twijfel het meest efficiënte antwoord op een betere mobiliteit voor iedereen.»

 Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB zegt in dit verband: «De sleutel voor een betere mobiliteit in Brussel ligt bij de MIVB en de intermodaliteit. De complementariteit tussen het MIVB-netwerk en Villo! is onmisbaar om klanten een mobiliteitsoplossing op maat te bieden. De MOBIB-kaart staat symbool voor deze intermodaliteit  en wordt verder ontwikkeld om één enkel vervoerbewijs voor verschillende operatoren».

 “Villo! heeft de kaap van 5 miljoen ritten overschreden en dat moet gevierd worden. Daarom willen we alle Brusselaars die dagelijks het openbaar vervoer nemen de kans bieden om de fiets te leren kennen. Zeker nu de zomer er aan komt. Brussel zit op een kantelpunt: 10 jaar geleden gebeurde de helft van de verplaatsingen met de wagen, nu is dat maar 1/3e meer. We moeten dus blijven doorzetten op de ingeslagen weg, want hoe vaker we ons met de fiets en het openbaar vervoer verplaatsen, hoe vlotter de mobiliteit voor iedereen in Brussel”, zegt Bruno De Lille, staatssecretaris voor Mobiliteit.

Villo!, dat is* :

–              32.000 keren de omtrek van de aarde in afstand

–              Bijna 2,5 miljoen uren gereden

–              Bijna 5.000 ton minder CO² uitstoot

JCDecaux wereldwijd nummer 1 op vlak van publieke deelfietsen, met:

–              Een park van 47.000 fietsen

–              Bijna 4.000 stations in 69 steden

–              10 jaren ervaring in de exploitatie van publieke deelfietsen

–              Meer dan 300 miljoen trajecten

* sinds haar lancering in mei 2009.Bruno De Lille op Villo fiets (Foto Bas BOGAERTS)Ce printemps, Villo! est plus que jamais au cœur de l’actualité.

En effet, ce 24 mars, le système de vélos en libre-service de la Région de Bruxelles-Capitale, a dépassé la barre symbolique des 5 millions de locations et, de ce fait, confirmé son succès grandissant.

Dès demain, Villo! sera à nouveau sous les feux des projecteurs pour une action promotionnelle qui va intéresser les Bruxellois qui utilisent les transports en commun de la STIB mais pas encore Villo!

Du 8 avril au 30 septembre 2014, pour tout nouvel abonnement à Villo! couplé à une carte MOBIB, les 6 premiers mois sont gratuits !

 

Concrètement, les abonnées aux transports en commun bruxellois qui souhaitent s’abonner à Villo! et profiter de 6 mois gratuits peuvent se rendre sur le site www.villo.be  pour y effectuer leur demande. Il leur suffira de sélectionner leur carte MOBIB comme support d’abonnement et celui-ci sera activé directement sur cette carte. Ils devront ensuite de se rendre à une station Villo! pour finaliser le processus et profiter pleinement du service.

Depuis son lancement, Villo! s’inscrit dans l’offre des modes de déplacement qui améliorent le trafic en ville. C’est tout naturellement qu’en mai 2011 déjà, est né un couplage d’abonnements entre Villo! et MOBIB, l’objectif étant de faciliter la vie des usagers en leur proposant l’accès à tous les services (Villo!, tram, bus et métro) grâce à une seule et même carte.

Jérôme Blanchevoye, Directeur Général Adjoint de JCDecaux: « Cette action est plus qu’une simple action marketing. Elle est le symbole d’une collaboration efficace entre Villo!, la STIB et les autorités en charge de la mobilité à Bruxelles. Elle permet de mettre en avant la dynamique et la complémentarité qui existent entre les Villo!, le bus, le tram et le métro, l’intermodalité étant sans aucun doute la réponse la plus efficace à une meilleure mobilité pour tous.»

 Pour Brieuc De Meeûs, CEO de la STIB : «La mobilité à Bruxelles passe par la STIB et par l’intermodalité. La complémentarité entre le réseau de la STIB et Villo ! est indispensable pour offrir aux clients une mobilité sur mesure. Symbole de cette intermodalité, la carte MOBIB poursuit son développement afin de créer un seul titre de transport pour les différents opérateurs ».

 “Villo! a passé la barre des 5 millions de locations et cela devait être célébré. Nous souhaitons donner à tous les Bruxellois qui utilisent quotidiennement les transports publics, l’opportunité de se familiariser avec l’usage du vélo. Surtout maintenant que l’été arrive. Bruxelles est à un tournant de son évolution : il y a 10 ans, la moitié des déplacements se faisaient en voiture. Aujourd’hui, ils n’en représentent plus qu’1/3. Nous devons poursuivre notre chemin, car plus le vélo et les transports publics seront utilisés, plus il sera facile pour tout le monde de se déplacer à Bruxelles”, dit Bruno Lille, Secrétaire d’Etat à la Mobilité.

Villo ! c’est *:

–          32.000 tours de la terre parcourus en km

–          Près de 2,5 millions d’heures roulées

–          Près de 5.000 tonnes de CO² économisés.

JCDecaux est le numéro 1 mondial des vélos en libre-service, avec :

–              un parc de 47.000 vélos

–              près de 4 000 stations dans 69 villes

–              10 ans d’expérience en exploitation de vélos en libre-service

–              plus de 300 millions de trajets effectués

*depuis son lancement en mai 2009.