door © Meervoud

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Op zeventien oktober ontving oud-minister-president Luc Van den Brande van het Vlaams Komitee voor Brussel de erepenning Albert De Cuyper. De plechtigheid vond zoals ieder jaar plaats op het Brussels stadhuis, maar daarvoor was wel ene tussenkomst van de rechter nodig. Ter elfder ure had de stad Brussel haar toelating om voor de gelegenheid van de Gotische zaal gebruik te makeningetrokken. De ‘Vlaamse’ schepen Bruno De Lille (Agalev) lichtte deze beslissing voor de camera’s van TV-Brussel als volgt toe: “De stad houdt er andere waarden en normen op na en heeft een andere kijk op samenleven van de gemeenschappen in Brussel”. Later verklaart hij in De Standaard en Het Laatste Nieuws dat het VKB “aanleunt bij het Vlaams Blok”, een forum aanbiedt voor die partij en “het cordon sanitair schendt”. De Lille vindt het niet kunnen dat Blokker Johan De Mol in De Brusselse Post geïnterviewd werd en “zomaar mocht zeggen van hij wou”. (Ook Meervoud publiceerde reeds ophefmakende interviews met o.a. Johan De Mol en Guido Tastenhoye, die uiteraard ook “mochten zeggen wat zij wouden”, nvdr). 

Het VKB hield echter het been stijf, en stapte naar de rechter. Die besliste in kortgeding dat de stad Brussel haar eerdere beslissing niet zomaar kon intrekken, en gelastte dat de Gotische Zaal van het stadhuis toch zou ter beschikking gesteld worden van het Vlaams Komitee voor Brussel. Het VKB wilde Van den Brande huldigen omwille van het feit dat hij zich, in tegenstelling tot de Belgische regering, wel heeft ingespannen om de spelregels van het Belgische samenlevingsmodel uit te dragen in de Raad van Europa, naar aanleiding van de alarmerende rapporten van mevrouw Nabholz-Haidegger.

De beslissing van de stad Brussel doet sterk denken aan de weigering in extremis destijds om het Koning Boudewijnstadion ter beschikking te stellen vaan de Bond van Grote en Jonge Gezinnen of aan -ook alweer enkele jaren geleden- de intrekking op het laatste nippertje van een toezegging voor het gebruik van een van de Heizelpaleizen voor een Vlaamse onafhankelijksheidsmeeting georganiseerd door het OVV. Toen was dat echter op instignatie van FDF-schepen Olivier Maingain. Nu het FDF in de oppositie zit blijft de stad Brussel echter hetzelfde uitsluitingsbeleid voeren. Volgens onze inlichtingen gaat het initiatief om het VKB en Van den Brande te weren wel degelijk uit van Agalev’schepen De Lille himself.

Oktober 2002