door SDS © BRUZZ

Een meerderheid van de leden van het Brussels Parlement is intussen vóór een totale decumul. Maar zonder steun van N-VA en Open VLD blijft het voorstel wel nog even geblokkeerd.

Groen en Ecolo stelden begin dit jaar een volledige decumul tussen de functies van parlementslid en lokale uitvoerende mandaten voor. In de zomer onderschreven Défi en later ook PS en SP.A dit voorstel. Begin deze maand bevestigde de Raad van State in een advies dat het Brussels Gewest echt bevoegd is om over een volledige decumul te beslissen.

“Dit is dus het moment van de waarheid”, zegt Groen-fractieleider Bruno De Lille aan BRUZZ. “De Raad van State heeft de laatste twijfels die er konden zijn, weggenomen. We roepen dan ook alle partijen op om deze afspraak met de toekomst niet te missen en ons voorstel te steunen.”

“Na alle schandalen van deze zomer wordt het hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van een nieuwe politieke cultuur in Brussel. Het afbreken van ongezonde machtsconcentraties is hierin een belangrijke en noodzakelijke stap.”

‘Beangstigend voorstel’
De indieners hebben al een meerderheid van 48 (op 89) stemmen voor hun voorstel. Maar voor een degelijke ingrijpende beslissing is in het parlement een dubbele meerderheid nodig, ook aan Nederlandstalige kant. En daar wringt het schoentje: met de 6 zetels van Groen en SP.A (op 17) is die meerderheid er nog niet.

CD&V kan met twee zetels hoe dan ook de doorslag niet geven, maar N-VA en Open VLD wel. Geen van beide partijen steunt het voorstel evenwel. “Het klinkt misschien goed, maar eigenlijk is het een beangstigend voorstel”, reageert Open VLD-parlementslid (en schepen) Els Ampe in De Standaard.

“Laat de kiezer oordelen. Een totale decumul vergroot de macht van de partijen en dreigt het parlement te bevolken met drukknoppolitici zonder voeling met de politiek daarbuiten.”

‘Zou spanningen aanwakkeren’
Ook N-VA vindt dat de kiezer maar moet oordelen over de prestaties van een parlementslid of schepen, zegt fractieleider Johan Van den Driessche aan BRUZZ.

“Hoe rijker de ervaring van een parlementslid of burgemeester of schepen, hoe groter zijn beoordelingsvermogen, vinden wij. Bovendien zal een decumul in Brussel de spanningen tussen gemeente en Gewest nog aanwakkeren, als die vertegenwoordigd worden door volledig andere mensen. Gemeenten en Gewest zouden elkaar nog meer tegenwerken. Niet de decumul tussen gemeentelijk en gewestelijk niveau zorgt voor een goed bestuur, maar het samensmelten van die twee bestuursniveaus.”

Toch kunnen N-VA en Open VLD, die samen 8 van de 89 zetels in het Brussels parlement bezetten, de decumul maar tijdelijk tegenhouden.

“PVDA-PTB zal het voorstel waarschijnlijk steunen”, zegt De Lille. Daarmee hebben we een ruime meerderheid in het parlement. Lukt het aan Nederlandstalige kant niet, dan voorziet het reglement in een afkoelingsperiode van 30 dagen. Daarna volstaat een meerderheid in het parlement, en 1/3 van de stemmen in elke taalgroep. Ik hoop natuurlijk dat het niet zo ver moet komen.”

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/vlaamse-partijen-blokkeren-tijdelijk-decumul-brussel