door (EMS) © Het Laatste Nieuws

Vlaanderen schenkt 150.000 euro aan de stad Brussel om de openbare netheid in Kinshasa te verbeteren. Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Bruno De Lille (Groen!) had steun gevraagd voor het samenwerkingsakkoord van Brussel met Kinshasa dat zich de komende drie jaar voornamelijk op openbare netheid zal toespitsen.

De samenwerking met de stad Kinshasa spitst zich vooral toe op kennisoverdracht: de Brusselse ambtenaren helpen hun Congolese collega’s bij het uitbouwen van een dienst reinheid, het opzetten van alternatieve vuilnisophalingssystemen en het zoeken naar een geschikte stortplaats. Vlaanderen geeft 50.000 euro per jaar. De stad Brussel doet daar nog eens 250.000 euro per jaar bovenop.