Groen vindt het onbegrijpelijk dat het parlement van de Vlaamse Gemeenschap de huidige onrechtvaardige inschrijvingsregels voor het secundair nog maar eens een jaar verlengt. “Door bij de inschrijving in het secundair onderwijs nog een jaar langer geen rekening te houden met de taalkennis van het kind, speelt de Vlaamse Gemeenschap opnieuw met de toekomst van honderden Brusselse kinderen,” zegt Bruno De Lille, Brussels parlementslid voor Groen. “Op deze manier maken we eersteklasse en tweedeklasse kinderen en dat is onaanvaardbaar. Onze maatschappij zal hier de rekening voor betalen.”

Het Vlaams Parlement stemt vandaag, na de goedkeuring vorige week in de Commissie Onderwijs, voor een verlenging van de inschrijvingsregels voor het secundair leerplichtonderwijs. Daardoor wordt nog een jaar langer enkel gekeken naar de taalkennis van de ouders en niet naar de taalkennis van het kind zelf. Zo zullen de kinderen van anderstalige ouders opnieuw niet zeker zijn van een plaats in het Nederlandstalige secundaire onderwijs, zelfs al volgen ze al 9 jaar les in het Nederlandstalige basisonderwijs.

Groen kloeg deze situatie vorig jaar al aan en kreeg toen binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de openlijke steun van de Vlaamse meerderheidspartijen Open VLD en CD&V. En toch zal die Vlaamse meerderheid vandaag opnieuw een verlenging van het huidige oneerlijke systeem goedkeuren.

“De Vlaamse meerderheid zegt te wachten op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de wettelijkheid van de voorrangsregels. Dat begrijp ik niet want het is geen kwestie van wettelijk of niet, het gaat over welke maatschappij we willen,” zegt Bruno De Lille (Groen). “Je geeft het signaal aan anderstaligen dat het nooit goed genoeg zal zijn, hoe hard ze ook hun best doen om zich te integreren of Nederlands te leren. Wie begrijpt nu dat een kind dat zijn kleuter- en lager onderwijs in een Nederlandstalige school heeft gevolgd, niet automatisch toegang krijgt tot een Nederlandstalige secundaire school? N-VA kiest duidelijk voor een systeem met eersteklasse en tweedeklasse burgers.”

Open VLD en CD&V, twee van de drie meerderheidspartijen hebben via een resolutie in de VGC al verklaard dat ze de huidige regels oneerlijk en onwenselijk vinden. Alleen ontbreekt het hen blijkbaar aan politieke moed om consequent te zijn met hun eigen uitspraken en resoluties, en wel een eerlijk systeem uit te werken. Voor Groen is het duidelijk: als je een kind laat beginnen in het Nederlandstalige kleuter- of basisonderwijs, moet je garanderen dat het zijn hele schoolcarrière binnen het Nederlandstalige onderwijs kan blijven als het dat wil.

Het gaat naar schatting over zo’n 2.000 Brusselse kinderen uit het 6de leerjaar die de overstap naar het secundair willen maken. Groen zal bij de stemming in het Vlaamse Parlement dan ook een amendement indienen om bij de inschrijvingen in het secundair rekening te houden met de schoolloopbaan van het kind. Gezien de VGC-resolutie die door Groen, Sp.a, Open VLD en CD&V goedgekeurd werd, rekenen we op een brede steun voor dat amendement.

Contact:
Bruno De Lille
Brussels Volksvertegenwoordiger