Persbericht Groen – Ecolo

Groen en Ecolo vragen dat de Brusselse minister-president zijn beleid komt toelichten bij de opening van het parlementaire jaar. Voor de tweede keer op rij dreigt het parlement echter op zijn honger te moeten blijven zitten. “De afgelopen weken kregen we in de pers al heel wat interviews met Rudi Vervoort te zien en te lezen. Telkens gaf hij de prioriteiten mee waaraan zijn regering het komende jaar zal werken. Het parlement moet echter nog een maand wachten voor het tekst en uitleg van de regering krijgt. De wereld op zijn kop,” zeggen Bruno De Lille en Zoé Genot, fractieleiders van Groen en Ecolo in het Brussels Parlement.

Vorig jaar lieten verschillende partijen al hun ongenoegen merken over het uitblijven van de beleidsverklaring bij de opening van het parlement. Toch moeten we ook nu weer wachten tot eind oktober.

“Het is tekenend voor het gebrek aan respect dat deze regering toont voor het parlement,” zegt Bruno De Lille. “We zien dat ook aan het gebrek aan transparantie in andere dossiers. Journalisten zijn eerder op de hoogte van de agenda van de regering dan wij. Studies, beslissingsnota’s en dossiers staan wel in de krant maar worden niet of pas na veel aandringen aan de parlementsleden gegeven.”

Sinds 2015 opent het Brussels Parlement op de 3de maandag van september in plaats van midden oktober. De Brusselse Groenen, die al lang vragende partij waren om het parlementswerk sneller te kunnen heropstarten na de vakanties, zijn daar heel tevreden over. “Maar door de beleidsverklaring pas weken later te houden, dreigt de vroege opening van het parlementaire jaar voor een groot deel symbolisch te worden, en dat kan niet,” zegt Zoé Genot (Ecolo). In het geval van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie staat er zelfs niet eens iets op de agenda van de openingszitting.

Groen en Ecolo vragen dan ook dat de regering aanwezig is op de opening van het parlementaire jaar, dat de minister-president zijn beleidsverklaring komt geven tijdens die eerste zitting en dat de regering elke beslissing (inclusief de achtergrondnota’s) die ze neemt ook meteen beschikbaar maakt voor de parlementsleden.

16 SEP 2016

Contact:

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Zoé Genot
Fractieleidster Ecolo
Brussels Hoofdstedelijk Parlement