OPKOMEN VOOR LGBT+ 

ONS REGENBOOGPLAN

Brussel de LBGT+hoofdstad van Europa?

Het kan als jij dat wil!

 

Het Regenboogplan van Groen

Groen heeft de rechten van holebi’s, transgenders en interseksepersonen (LGBTI+) altijd al verdedigd. Iedereen heeft recht op een veilige omgeving, van de klas tot de straat. Altijd en overal jezelf kunnen zijn en echt gelijke kansen krijgen, het wordt hoog tijd dat dit voor iedereen geldt.


Het kruispuntdenken staat vandaag centraal in het denken rond identiteit, diversiteit en minderheden. We hebben allemaal verschillende identiteitsaspecten en kunnen dus ook met meervoudige discriminatie te maken krijgen. Daarom is specifieke aandacht voor meervoudige kwetsbaarheid (gender, scholingsgraad, kansarmoede, mensen met een beperking …) zo belangrijk.


De strijd tegen holebi- en transfobie gaat dus hand in hand met de strijd tegen seksisme, racisme en andere vormen van uitsluiting. In plaats van te polariseren zetten wij bij Groen in op wat echt werkt: ontmoeting en verbinding. Met onze drie speerpunten willen we niet enkel het welbevinden en de acceptatie van LGBTI+ verbeteren: door het erkennen van diversiteit in het onderwijs, in te zetten op internationale solidariteit en meer aandacht te hebben voor psychologisch welzijn, willen we iedereen vooruithelpen.

De Roze Bril van Bruno

Bruno schrijft geregeld over zijn LGBT-zijn, maakt bedenkingen over de positie van de holebi- en transpersonen in de maatschappij en bekijkt het leven geregeld door een roze bril. Je vindt al die teksten hier:

De Roze Bril van Bruno

Bruno schrijft geregeld over zijn LGBT-zijn, maakt bedenkingen over de positie van de holebi- en transpersonen in de maatschappij en bekijkt het leven geregeld door een roze bril. Je vindt al die teksten hier:

ONZE DRIE SPEERPUNTEN

Onderwijs: Een veilige schoolomgeving speelt een belangrijke rol in het welzijn van jonge LGBTI+. Erkennen van alle vormen van diversiteit op school heeft een positieve impact op het welbevinden van kinderen en jongeren. Scholen en leerkrachten krijgen daarom een betere ondersteuning. Verschillende studies tonen aan dat het oprichten van Gay-Straight alliances in scholen een bijzonder positief effect op het welbevinden van zowel LGBTI+ als alle jongeren heeft.

Psychologisch welzijn: Met een federaal actieplan willen we het welzijn van LGBTI+ vergroten en welzijnsproblemen voorkomen. We vragen meer aandacht voor het psychologisch welbevinden van mensen in de sociale en de gezondheidssector, maar pleiten daarnaast ook voor doelgroepgerichte initiatieven. Zo willen we, van bijzondere jeugdzorg tot woonzorgcentra, meer aandacht voor LGBTI+ bij de vorming van verplegend personeel, sociale werkers, dokters …

Internationale solidariteit: België moet een voortrekkersrol spelen in de Europese Unie en bij diplomatieke bezoeken plaatsen we mensenrechten op de agenda. De Europese Raad moet eindelijk de horizontale richtlijn goedkeuren die discriminatie op basis van seksuele oriëntatie verbiedt en tijdens diplomatieke contacten focussen we onder andere op decriminalisering en bescherming van LGBTI+. Voor mensen die omwille van hun seksuele oriëntatie of genderidentititeit hun land moeten ontvluchten, moet de Europese Unie een ‘safe haven’ zijn.

INHOUD

Kunst & cultuur

We ondersteunen culturele initiatieven die de zichtbaarheid van holebi’s en transgenders vergroten.We moedigen musea en culturele instellingen aan om “queer” of LGBTI+ als thema te gebruiken om bestaande collecties te onderzoeken en op een andere manier voor het...

De overheid als voorbeeld

Binnen de regering streven we naar een genderevenwicht. We kiezen voor een personeelsbeleid dat aandacht heeft voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit.Overheidspersoneel wordt regelmatig bijgeschoold rond diversiteit. Aan het loket, op school en in het...

Stad op kindermaat
 1. Meer plaatsen in kinderopvang & tweetalig aanbod 
 2. Elk kind een plaats op een goede school (betere scholen & meer scholen)
 3. Tweetalige school in elke gemeente, ook ruimte voor thuistaal
 4. Refterrevolutie: gezonde maaltijden op school
Brussel beweegt
 1. Tijdperk van Koning auto is voorbij: maken mobiliteitskeuzes die autodruk drastisch doen dalen 
 2. Verkeersveiligheid bovenaan: algemene zone 30, meer autovrije gebieden, veilige fietsinfrastructuur, schoolstraten en het wegwerken van alle zwarte verkeerspunten
 3. Een railplan voor Brussel: S-treinen om de 12 minuten, extra tramverbindingen (snel en stipt), bussen in regel in eigen bedding
 4. De openbare ruimte moet integraal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking
Iedereen mee
 1. Toegankelijke en betaalbare (gezondheids)zorg voor alle Brusselaars 
 2. Discriminatie wegwerken door positieve actie, praktijktesten op arbeids- en  huurmarkt, hoofddoeken toelaten achter loket, actief strijden tegen LGBT-fobie, seksisme en racisme 
 3. Een ambitieus armoedebestrijdingsplan: kinderbijslag als hefboom, housing first voor daklozen, automatisch toekennen van rechten, …
 4. Kwaliteitsvolle inburgeringsprogramma’s die nieuwkomers een kickstart geven
Gezond Brussel
 1. Brussel klimaatneutraal tegen 2050
 2. NO2 Pollution: propere lucht is onze prioriteit
 3. Meer groen in de stad: parken, pocketparken en stadslandbouw
Eerlijk Brussel
 1. Naar een Brussel 3.0 (weg met de Brusselse bestuurlijke spaghetti)
 2. Voor een nieuwe democratie met wijkbudgetten, burgerinspraak, decumul en een transparant bestuur
 3. Stemrecht voor alle Brusselaars ook voor gewestverkiezingen
Brussel werkt
 1. BXL Invest: een ambitieus en duurzaam investeringsplan
 2. Circulaire economie moet basis worden
 3. Lokale productie aanmoedigen en steunen
 4. Werkloosheid moet sterk dalen (extra aandacht voor jongeren én ouderen)
Stad op kindermaat
 1. Meer plaatsen in kinderopvang & tweetalig aanbod 
 2. Elk kind een plaats op een goede school (betere scholen & meer scholen)
 3. Tweetalige school in elke gemeente, ook ruimte voor thuistaal
 4. Refterrevolutie: gezonde maaltijden op school
Brussel beweegt
 1. Tijdperk van Koning auto is voorbij: maken mobiliteitskeuzes die autodruk drastisch doen dalen 
 2. Verkeersveiligheid bovenaan: algemene zone 30, meer autovrije gebieden, veilige fietsinfrastructuur, schoolstraten en het wegwerken van alle zwarte verkeerspunten
 3. Een railplan voor Brussel: S-treinen om de 12 minuten, extra tramverbindingen (snel en stipt), bussen in regel in eigen bedding
 4. De openbare ruimte moet integraal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking
Iedereen mee
 1. Toegankelijke en betaalbare (gezondheids)zorg voor alle Brusselaars 
 2. Discriminatie wegwerken door positieve actie, praktijktesten op arbeids- en  huurmarkt, hoofddoeken toelaten achter loket, actief strijden tegen LGBT-fobie, seksisme en racisme 
 3. Een ambitieus armoedebestrijdingsplan: kinderbijslag als hefboom, housing first voor daklozen, automatisch toekennen van rechten, …
 4. Kwaliteitsvolle inburgeringsprogramma’s die nieuwkomers een kickstart geven
Gezond Brussel
 1. Brussel klimaatneutraal tegen 2050
 2. NO2 Pollution: propere lucht is onze prioriteit
 3. Meer groen in de stad: parken, pocketparken en stadslandbouw
Eerlijk Brussel
 1. Naar een Brussel 3.0 (weg met de Brusselse bestuurlijke spaghetti)
 2. Voor een nieuwe democratie met wijkbudgetten, burgerinspraak, decumul en een transparant bestuur
 3. Stemrecht voor alle Brusselaars ook voor gewestverkiezingen
Brussel werkt
 1. BXL Invest: een ambitieus en duurzaam investeringsplan
 2. Circulaire economie moet basis worden
 3. Lokale productie aanmoedigen en steunen
 4. Werkloosheid moet sterk dalen (extra aandacht voor jongeren én ouderen)

HET IS NU OF NU!

Klaar om echt ambitie te tonen? Samen duwen we Groen in de Brusselse Regering!