CURRICULUM VITAE – Bruno De Lille

Persoonlijke gegevens

VOORNAAM / ACHTERNAAM

ADRES

E-MAIL

WEBSITE

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

NATIONALITEIT

GEBOORTEDATUM

Belg

02 Juli 1973

Werkervaring

DATUMS

POSITIE

September 2020 – heden

Algemeen Directeur

WERKGEVER

vzw Sint Goedele Brussel

ADRES

Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

DATUMS

POSITIE

Juli 2014 – Juni 2019

Parlementslid Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Lid van het Uitgebreid Bureau van het Parlement

Voorzitter commissie Onderwijs

Ondervoorzitter commissie Economie & Werk

Lid van de commissie Infrastructuur & Mobiliteit

Lid van de commissie Europese Aangelegenheden

Lid van de commissie Financiën & Algemene Zaken

Lid van het adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen & Vrouwen

ADRES

Lombardstraat 69, Brussel

DATUMS

POSITIE

Mei 2009 – Juni 2014

Staatssecretaris Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Collegelid Vlaamse Gemeenschapscommissie

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Mobiliteit, Openbaar Ambt, Gelijke Kansen & Administratieve Vereenvoudiging (BHG)

Cultuur, Jeugd, Sport & Ambtenarenzaken (VGC)

ADRES

Sint-Lazaruslaan 10, Brussel

DATUMS

POSITIE

Januari 2007 – Augustus 2020 (opschorting contract tijdens politiek mandaat)

Producer & Verantwoordelijke Acties & Evenementen

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Producen van diverse radioprogramma’s

Verantwoordelijke evenementen: Zomerhit, Eregalerij, Radio 2 reis, Radio 2 Wandeldag, Tuindag …

Organiseren van acties (vaak in samenwerking met commerciële partners): Valentijn, Kyoto-dag, Stickeractie …

WERKGEVER

VRT – Radio 2

ADRES

Auguste Reyerslaan 52, Brussel

DATUMS

POSITIE

Januari 2001 – December 2006

Schepen Stad Brussel

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Vlaamse Aangelegenheden (Nederlandse cultuur & jeugd), Gelijke Kansen, Internationale Solidariteit, Huisvesting & Wagenpark stadsadministratie

ADRES

Grote Markt 1, Brussel

DATUMS

POSITIE

April 1996 – December 2000

Producer / Presentator & Programmamedewerker

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Producen van diverse radioprogramma’s

Presentatie van een dagelijks programma (De Grote Beer, elke weekdag 20 u – 22 u)

Presentatie & Reportages Radio 2 West-Vlaanderen

WERKGEVER

VRT – Radio 2

ADRES

Auguste Reyerslaan 52, Brussel

Opleiding

DATUMS

DIPLOMA

INSTELLING

September 2020 – Februari 2023

Educatieve Master in de Cultuurwetenschappen

VUB

DATUMS

DIPLOMA

September 1992 – Juni 1997

Meester in de Dramatische Kunsten optie Woord

INSTELLING

1994-1997: Conservatorium Antwerpen

1992-1994: Conservatorium Brussel

Vaardigheden

TALEN

Nederlands (moedertaal)

Frans (vlot spreken en lezen, schrijven: voldoende)

Engels (vlot spreken en lezen, schrijven: voldoende)

SOCIALE VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES

Doener en snelle werker

Empathisch en luisterbereid

Communicatief

Creatief

Andere

DATUMS

Februari 2001 – December 2009

POSITIE

Voorzitter Raad van Bestuur

INSTELLING

Royal Flemish Theater (KVS)

DATUMS

Maart 2007 – September 2009

POSITIE

Voorzitter Raad van Bestuur

INSTELLING

Atomium vzw

DATUMS

December 2006 – Maart 2013

December 2018 – Augustus 2020

POSITIE

Gemeenteraadslid Stad Brussel

DATUMS

27 mei 2019

TITEL

Grootofficier in de Orde van Leopold II

AANVULLENDE INFORMATIE

Ik schrijf geregeld opiniestukken en columns over LBGTI+onderwerpen op zizomag.be, knack.be e.a.

Actief lid geweest van LGBTI+(jongeren)bewegingen zoals Kast&Co (Antwerpen) en Basta (Brussel)