Persbericht Groen

Senator Petra De Sutter en Brussels fractieleider Bruno De Lille (Groen) betreuren de daling van België op de Rainbow Index van de Europese Holebi – en transgenderorganisatie ILGA Europe. “We hebben al meermaals opgeroepen om eindelijk werk te maken van een Nationaal Actieplan tegen Holebi – en Transfobie, maar er komt al 2,5 jaar niets van in huis. Zo begint België stilaan haar voortrekkersrol in de strijd voor holebi – en transrechten te verliezen.”

Bruno De Lille (Groen): “De algemene teneur op het Europese IDAHOT-forum was dat er wel nog vooruitgang op vlak van Holebi – en transrechten wordt geboekt, maar dat alles veel trager verloopt dan gewenst en dat het hele proces hier en daar dreigt stil te vallen of zelfs achteruitgaat. Voor ons gaan er dan natuurlijk alarmerende knipperlichten aan. De bevoegde ministers en staatssecretarissen moeten forse inspanningen leveren in plaats van een zoveelste engagementsverklaring te tekenen. We wachten al veel te lang op daden.”

Ook senator Petra De Sutter wijdt het Belgische terreinverlies op de Rainbow Index aan een chronisch gebrek aan daadkracht. “Het vorige Nationaal Actieplan tegen Holebi – en Transfobie liep eind 2014 af. Sindsdien is zo goed als niets gebeurd. De nieuwe federale regering beloofde om samen met de gemeenschappen en gewesten werk te maken van een nieuw plan, maar we hebben daar nog steeds niets van gezien.”

17 MEI 2017

Contact:

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Petra De Sutter
Senatrice Groen