Persbericht Groen

Groen reageert op de beleidsverklaring van minister-president Rudi Vervoort. De partij laakt het gebrek aan daadkracht en inspraak. Fractieleider Bruno De Lille stelt vast dat de regering niet luistert naar de steeds luider klinkende vraag om meer burgerinspraak. “Veel Brusselaars zetten fantastische initiatieven op poten. Het zou een inspiratiebron moeten zijn.

De Groene fractieleider Bruno De Lille was niet mals voor de Brusselse regering en haar minister-president Rudi Vervoort. “In plaats van gebruik te maken van de dynamiek onder de Brusselaars sluit deze regering zich op in een ivoren toren. De stad is veranderd, maar deze regering van de stilstand heeft niet begrepen dat haar recepten hopeloos verouderd zijn en niet meer aanslaan bij de Brusselaar.”

De Lille legt zich evenmin neer bij de pijnlijke afwezigheid van Rudi Vervoort na de aanslagen. “Terwijl Brussel door het slijk werd gehaald als ‘hell hole’ was de Minister-president nagenoeg onzichtbaar. Sinds de zesde staatshervorming heeft hij nochtans heel wat bevoegdheden inzake veiligheid in handen. Alleen geraakt de Brusselse trein der traagheid maar niet op gang, omdat het ons aan een ambitieuze locomotief ontbreekt. Het preventie – en veiligheidsbeleid staat nog steeds in de startblokken. Onbegrijpelijk.”

Groen heeft ook ernstige vragen bij de achteruitgang op milieu – en mobiliteitsvlak. In het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling staat dat de autodruk met 20% zal worden verlaagd tegen 2025. Dat is zeven jaar later dan afgesproken in het Iris 2 plan. De Lille: ”Wat ten tijde van de regeringsdeelname van Ecolo-Groen nog een ambitieus en duurzaam plan voor de ontwikkeling van het gewest zou worden, katapulteert ons nu terug naar een politiek van de vorige eeuw. Duurzaamheid is duidelijk enkel nog een hip etiket op een verouderde stadsvisie voor deze regering.”

Parlementslid Arnaud Verstraete hekelde inzake de beleidsverklaring van de GGC onder andere het gebrek aan een duidelijk becijferde doelstelling voor huisvesting. “Nooit stonden meer Brusselaars op een wachtlijst voor sociale woningen. Maar de minister-president geeft voorrang aan nieuwe bureaus. Onbegrijpelijk als je weet dat er in Brussel meer dan 1 miljoen m2 leegstaande kantoorruimte is.”

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement