door © Sp!aga Persbericht

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Schepen Bruno De Lille werd in de RVG gefeliciteerd voor het aanzwengelen van het VGC-debat over de kerntaken: Vlaamse Gemeenschap, VGC, Brusselse gemeenten.

In Brussel bloeien Nederlandstalige culturele initiatieven in alle kleuren. KVS, AB, Kaaitheater en Beursschouwburg zijn of worden vernieuwd. De KVS is niet meer het enige Vlaamse culturele ankerpunt in de hoofdstad, wat het decennia lang wel was.

Ook op gemeentelijk vlak krijgt de Vlaamse gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest (= 19 gemeenten) steeds meer voet aan de grond: na de culturele centra, zijn nu de bibliotheken aan de beurt. Dit is bij uitstek het domein van de gemeenten, zeker die biculturele (= die met Nederlandstalige schepenen), om hier hun verantwoordelijkheid te nemen.

Sinds lang is SP!AGA vragende partij voor een Brussels kerntakendebat. Dat betekent dat de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de lokale besturen aan tafel moeten gaan zitten om uit te maken wat de verantwoordelijkheid van wie is, en dus ook wie zorgt voor welke financiering.

Gedurende vele jaren heeft de VGC exclusief plaatsvervangend opgetreden: betalen daar waar de gemeente niet betaalt. Dit moet dringend geactualiseerd worden. Dit was de politieke keuze van deze legislatuur. De Brusselse gemeenten krijgen daarenboven sinds het Lombardakkoord, dank zij hun Nederlandstalige schepen, samen 25 miljoen euro extra. Dit extra geld voor bicommunautaire gemeenten moet dan ook aangewend worden voor de initiatieven van beide gemeenschappen. We vragen dan ook dat Minister Vanhengel, met het andere petje van Brussels gewestelijk minister voor Financiën, hierover dringend een omzendbrief naar de gemeenten stuurt.

De VGC krijgt op die manier meer ademruimte om zich bezig te houden met haar politieke keuze sinds 1999, zoals gedefinieerd in het VGC-regeerakkoord.

De KVS was ooit het énig Vlaams cultureel ankerpunt – een belangrijk historisch feit. Vandaag moeten we samen veel nieuwe uitdagingen aangaan en zien wie voor welke financiering instaat.

Het kerntakendebat mag dan in Vlaanderen al interessant zijn, in Brussel wordt het ongetwijfeld nog boeiender…

Adelheid BYTTEBIER
Volksvertegenwoordiger agalev
0477 256 246

Rufin GRIJP
Volksvertegenwoordiger sp.a
02 523 36 97

20-12-2002