Ik ging deze ochtend het actiecomité Huidevetterstraat in de Marollen steunen. Ze verzetten zich tegen de afbraak van een gemeenschapstuin vlakbij enkele sociale woonblokken. Helaas hebben ze het pleit verloren en heeft ook de rechter toestemming gegeven om extra woningen te bouwen op het stukje tuin. Vanmorgen probeerden ze de ontruiming nog een laatste keer tegen te houden.

Natuurlijk vind ook ik dat er extra sociale woningen, crèches of scholen moeten bijkomen in Brussel. De nood is ontzettend hoog en er zijn teveel mensen die we zo uit de problemen zouden kunnen halen. Alleen moet dat overdacht gebeuren: als we de schaarse open en groene plekken die er in onze hoofdstad zijn blijven volbouwen, dan maken we Brussel onleefbaar.

Zeker in de Huidevetterstraat is dat een accuut probleem: in de wijk wonen heel wat mensen in armoede, de huisvesting in de buurt is vaak ondermaats en de weinige openbare / gemeenschapsruimte staat onder druk. Zo is er bijvoorbeeld net een crèche gebouwd waardoor een hele groep bewoners van de sociale appartementen zijn zicht op een pleintje verloren is en nu uitkijkt op een witte blinde muur. De gemeenschapstuin op de hoek van de straat was dan ook meer dan welkom omdat het om een extra groen plekje ging.

Bovendien werd de tuin gemaakt door de wijkbewoners zelf waardoor ze zich verantwoordelijk voelen voor de tuin én er zich aan gehecht hebben. De oplossing van de Stad Brussel om op een pleintje verderop enkele bakken met groen / groenten te zetten gaat volledig aan die dynamiek voorbij: het gaat er niet over extra groen én de bakken zijn “gedropt” in de wijk waardoor er geen enkele band is met de bewoners (de originele tuin, de planten en de banken erin zijn geplant en gemaakt door de bewoners zelf).

En dat is eigenlijk tekenend: de “verdichtingspolitiek” van Brussel gebeurt heel vaak ondoordacht (men geeft de indruk alle open en groene plekken dicht te bouwen) en boven de hoofden van de mensen heen. Daardoor gaat men van conflict naar conflict. Participatie is meer dan mensen na de beslissing informeren. Betrek de bewoners en je maakt er partners van.