Persbericht Groen – ECOLO

Vandaag lekte uit in Le Soir dat het vierkoppige directiecomité van de GIMB samen ruim 1 miljoen euro bruto verdient voor het besturen van een bedrijf met amper 50 werknemers. “Dat directeurs van een openbare instelling meer verdienen dan de Minister President kan niet door de beugel,” zegt Brussels fractieleider Bruno De Lille (Groen). Het salaris van de voorzitter en de adjunct-directeur bedraagt respectievelijk 292.000 euro en 214.000 euro bruto. Volgens Le Soir zou de verloning van de twee andere directeurs van dezelfde omvang zijn.

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel is een Instelling van Openbaar Nut (ION). Brussels fractieleider Bruno De Lille (Groen): “Andere ION’s hebben een loonplafond voor hun directieleden, maar de GIMB ontspringt vandaag duidelijk de dans. Wij pleiten ervoor dat de GIMB net als andere ION’s een duidelijk loonplafond krijgt. Voor de groenen moet dat maximaal het loon van de bevoegde minister zijn. Op de andere politieke niveaus bestaan die drempels al en dat is niet meer dan logisch.”

Cumulards

Het directiecomité bestaat uit Serge Vilain (voorzitter), Etienne Noël (adjunct-directeur), Jean-Luc Vanraes (ondervoorzitter) en Eddy Van Gelder (directeur). Met hun vieren incasseren ze bijna een derde van de loonmassa van de GIMB. Naast zijn functie als adjunct-directeur is Noël vandaag ook schepen in Schaarbeek. Vanraes is ook OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid in Ukkel voor Open VLD.

“Groen en Ecolo vinden dat een dergelijke functie niet combineerbaar is met een schepenambt of het voorzitterschap van een OCMW. We herhalen ons pleidooi voor een decumul, een duidelijk kader van onverenigbaarheden en een transparant kadaster van bestuursfuncties en daaraan gekoppelde vergoedingen,” besluit De Lille.

10 MAA 2017

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement