Persmededeling

“Als het Brussels bestuur even flets wordt als dit regeerakkoord ziet het er niet goed uit voor Brussel. De regering had een duidelijke keuze kunnen maken om de hele werkloosheid aan te pakken. Dat is niet gebeurd. Men had een ambitieus project kunnen voorstellen om Brussel meer leefbaar te maken. De nieuwe coalitie is er niet in geslaagd”,zo reageert Brussels Groen-fractieleider Bruno De Lille maandag op het Brussels regeerakkoord van PS, FDF, cdH, VLD, CD&V en SP.A.

“Brussel is een stad met een fantastisch potentieel. De grote uitdaging is om een duidelijke richting te geven waar het met de stad heen moet. Maar dit regeerakkoord is niet het tastbaar resultaat waar de Brusselaars om gevraagd hadden maar een vage tekst met nauwelijks becijferde of concrete doelstellingen. Het is alsof de onderhandelaars de uitdagingen van Brussel nog moeten ontdekken. De nieuwe Brusselse regering kiest ervoor om met de handrem op te rijden”.

Bruno De Lille geeft drie voorbeelden.  Negen op de tien Brusselse werklozen worden vergeten in het Brussels regeerakkoord. Zo zijn er wel nuttige maatregelen voorzien voor de 14.800 werkzoekende jongeren, maar zijn er nauwelijks maatregelen naar de totale groep van 110.000  Brusselse werkzoekenden.

De regering lijkt zich er ook bij neer te leggen dat Brusselaars laaggeschoold zouden moeten zijn. Geen masterplan om de kwaliteit op te krikken, enkele veel te kleine initiatieven om meertalig onderwijs te bevorderen en vaagheid troef over hoe we voor voldoende scholen zullen zorgen voor onze Brusselse jongeren. De regering verwacht alle heil van “nauwe samenwerking met de gemeenschappen” en “synergie”, maar laat zelf na om oplossingen te geven voor de onderwijs-crisis waar Brussel vandaag voor staat.

“Dat de regering zegt meer economische activiteit te creëren, verdient natuurlijk applaus. Maar zonder degelijk meertalig onderwijs, gaat al die nieuwe economische activiteit niet naar de Brusselaars. En dan blijven we opnieuw in die Brusselse paradox gevangen zitten: rijk gewest, arme inwoners,” zegt Bruno De Lille.

De regering met aan Nederlandstalige zijde een klassieke tripartite van CD&V, Open VLD en SP.A, schroeft de milieu-ambities ook meteen terug. De doelstelling om de autodruk verder met 20 procent te verlagen is in dit regeerakkoord niet te vinden. De as werk-milieu wordt opgeblazen. De povere zinnen die over natuur gaan, beschrijven vooral de aanleg van reeds geplande “parken en moestuinen”, merkt Bruno De Lille op: “En dat terwijl het ontbreken van groen, de alomtegenwoordige luchtvervuiling en files en verkeersagressie voor veel mensen de voornaamste redenen zijn om de stad te verlaten.”

“Deze regering is niet mee met de drive van de vele Brusselaars die hun stad wel op een internationaal niveau willen tillen”, merkt De Lille op: “Deze coalitie riskeert de “moeras-coalitie” te worden: vol onderling wantrouwen waardoor elk dossier komt vast te zitten. Brussel mag dan wel gebouwd zijn op een moeras, een moeras-coalitie kunnen we missen. Deze regering laat de Brusselaars in de steek.“, besluit de Groen-fractieleider in het Brussels Parlement.

Contact:

Bruno De Lille
Parlementslid BHP
Fractieleider Groen