Voorpagina strip serofobie AlexDe strijd tegen discriminatie is een dagelijkse strijd. In het kader van het beleid inzake de bestrijding van discriminatie en de bevordering van emancipatie heeft Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bruno De Lille, zijn steun gegeven aan de vertaling van de strip ‘Alex et la vie d’après’ die door de vzw Ex-Aequo is uitgegeven.

“Serofobie wordt nog vaak onderschat. Zoals voor elke vorm van discriminatie geldt, moeten we ook hier een dagelijkse strijd blijven voeren”, aldus Bruno De Lille.

Die strip vertelt het verhaal van Alex, een jonge homo die ontdekt dat hij seropositief is. Het is een ontroerend en perfect getekend verhaal. Het boek bevat daarnaast nog een tiental pagina’s met extra uitleg.

Het album bespreekt de voorwaarden om de levenskwaliteit van een persoon die besmet is met HIV/aids te verbeteren. Maar het vertelt ook het verloop van de medische controle en de afhankelijkheid van de patiënt aan de behandelingen en zijn emotionele en seksuele leven. Er is ook aandacht voor de preventie van HIV en soa’s, het herstel van Alex’ eigenwaarde en de strijd tegen discriminatie, waarvan seropositieve mensen nog steeds het doelwit zijn.

regenboogvlagLa lutte contre les discriminations, c’est un combat quotidien. Dans le cadre de la politique de lutte contre les discriminations et pour l’émancipation, le Secrétaire d’Etat à l’égalité des chances, Bruno De Lille, a soutenu la traduction de la bande dessinée « Alex et la vie d’après », réalisée par l’asbl Ex-Aequo. Cette bande dessinée nous raconte l’histoire d’Alex, jeune homosexuel qui découvre sa séropositivité. Une histoire touchante, parfaitement dessinée. Une dizaine de pages d’explications complètent cet album.

 L’outil aborde les conditions de l’amélioration de la qualité de vie suite au diagnostic d’une contamination au VIH/Sida, le suivi médical et l’adhérence aux traitements, la vie affective et sexuelle, y compris la prévention contre le VIH et les IST, la réparation de l’estime de soi et la lutte contre les discriminations dont sont encore victimes les personnes séropositives.