Persbericht Groen – ECOLO
18 mei 2016

Groen en Ecolo pleiten voor tweetalige lijsten in Brussel zodat de burgers echt voor verbindende stadsprojecten kunnen kiezen. Vlaams minister Gatz stelde gisteren voor om een ‘Brusselstem’ in te voeren maar dat idee zien de Brusselse Groenen niet zitten. “De opdeling Frans – Nederlands is achterhaald in de superdiverse stad waarin we leven,” zeggen Bruno De Lille (Groen) en Zoé Genot (ECOLO). “Ons voorstel maakt het kiezen ook transparanter en eenvoudiger. De burgers weten zo weer waarvoor ze stemmen en welke impact hun stem zal hebben.

De discussie over een Brusselstem of tweetalige lijsten is niet louter een symbolisch debat. Het gaat over de toekomst van Brussel en van de Brusselaars en hoe je je burgers daar het best bij kunt betrekken. De Brusselse groenen willen af van elk systeem dat de verschillen tussen groepen benadrukt en uitvergroot omdat dit het samenleven in onze hoofdstad moeilijker maakt.

Bruno De Lille, fractieleider Groen: “Hoe maken we van Brussel een groene topstad, een plek waar je je thuis kunt voelen en waar iedereen meetelt? Dat is de vraag die onze inwoners beantwoord willen zien. En dat kan alleen maar door de Brusselaars te verbinden achter een gezamenlijke stadsvisie.

De verplichte keuze die de kiezer moet maken tussen Nederlandstalige en Franstalige partijen komt al lang niet meer overeen met de Brusselse superdiverse realiteit. De Brussels institutionele lasagne met zijn gewesten en gemeenschappen is er bovendien niet gekomen omdat op die manier de inwoners van de stad het beste gediend worden, maar omdat de stad steeds het lijdend voorwerp van de staatshervormingen is geweest.

Zoé Genot, fractieleidster Ecolo: “De opdeling zoals ze vandaag bestaat, maakt dat een krachtdadig beleid uitblijft. Om de reële problemen van Brussel zoals armoede, werkloosheid, wachtlijsten in zorg en onderwijs, … aan te pakken moeten we vertrekken vanuit de noden van onze inwoners en die laten zich allang niet meer enkel in het hokje Frans – Nederlands duwen. Politici die inzitten met het lot van alle Brusselaars kunnen dan ook niet anders dan daar rekening mee te houden.

Laten we dus een eerste belangrijke stap zetten en de vrijheid geven aan onze kiezers om ook voor lijsten te stemmen die wel de verschillende gemeenschappen verenigen. Dat kan trouwens met behoud van de gegarandeerde vertegenwoordiging van beide taalgroepen zoals ze vandaag in het Brussels Parlement bestaat.

Groen en Ecolo hebben dit al heel lang geleden goed begrepen en werken nauw samen in de wijken, gemeenten en ook op gewestniveau. Zo presenteerden Groen en Ecolo zich bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in alle 19 gemeenten op tweetalige ECOLO-Groen-lijsten. En ook met de federale verkiezingen legden de groenen, als enige trouwens, een tweetalige lijst neer. Helaas is dit is nog altijd niet mogelijk op gewestniveau. Wij vragen dan ook om daar snel werk van te maken.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Zoé Genot
Fractieleidster ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement