Persbericht Groen – ECOLO

Groen en ECOLO roepen de meerderheidspartijen op om het Groene voorstel voor een Proxi-lening snel goed te keuren nu nog maar eens blijkt dat een kwart van de Brusselse ondernemingen geen krediet krijgt bij de banken.

Startende ondernemingen of KMO’s krijgen, onder andere door de financiële crisis, moeilijk toegang tot kredieten van een bank. In Nederland en Vlaanderen bestaat al langer een systeem dat het voor ondernemers makkelijker maakt om bij familie en vrienden te kunnen lenen. De overheid zorgt er dan voor dat alles correct geregistreerd wordt en geeft een aantal belastingvoordelen om mensen te stimuleren in het systeem te stappen. Zo wordt ook heel wat slapend spaargeld geactiveerd.

Bijna anderhalf jaar geleden stelden Groen en Ecolo voor om ook in Brussel dat systeem in te voeren onder de naam “Proxi-lening”. “Zo willen we al die Brusselaars helpen die met nieuwe ideeën onze stad beter willen maken en jobs creëren. Vandaag krijgen zij vaak de kans niet om hun KMO op te starten omdat ze van de banken geen lening krijgen. Ons voorstel zorgt ervoor dat ze via privéfondsen wel aan de nodige euro’s kunnen komen om hun droom te realiseren”, aldus fractieleider van Groen Bruno De Lille.

Isabelle Durant, parlementslid Ecolo: “Het systeem heeft al zijn vruchten afgeworpen in Nederland en in Vlaanderen, het wordt hoog tijd dat Brussel mee op de kar springt zodat ons Gewest wat meer economische ademruimte krijgt.”

Het voorstel van ordonnantie werd tijdens een eerste bespreking eind februari 2016 alvast enthousiast onthaald door zowel de leden van meerderheid als oppositie. Het werd nog niet gestemd omdat de commissieleden besloten tijdens de maand maart een hoorzitting te houden die de laatste onduidelijkheden moest wegwerken.

Groen en Ecolo roepen de meerderheidspartijen op om het voorstel na de hoorzitting snel goed te keuren. De resultaten van de recente online enquête in het kader van de Brussels Business Days, tonen aan dat de nood erg hoog is.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement