PaspartoeDe nieuwe vrijetijdspas Paspartoe vervangt voortaan de cultuurwaardebon en is geënt op de UITpas van CultuurNet Vlaanderen. Beide systemen zijn op elkaar afgestemd en hebben als doel Brusselaars uit alle lagen van de bevolking te bereiken. “De Paspartoe moet ook mensen in armoede de kans geven om naar de opera te gaan, kooklessen te volgen of voetbal te spelen in een lokale club. Het is een handige spaar- en voordeelpas die alle Brusselaars uitnodigt om deel te nemen aan ons rijke vrijetijdsaanbod,” zegt Bruno De Lille, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport. “Na het succesvol proefproject UITpas in Aalst en de uitrol in Vlaanderen is er nu ook de UITpas in Brussel: de Paspartoe. De pas zal vele drempels wegnemen en participatie bevorderen,” aldus Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Cultuur. Vanaf morgen kan je aan de balie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Muntpunt de Paspartoe verkrijgen.

De voorbije jaren investeerde de VGC in een breed draagvlak voor de Paspartoe: de Cultuurlijn van Globe Aroma, de publiekswerking van Lasso, het vakantieaanbod van d’Broej en de samenwerking met het Platform ‘Waar Armen het Woord Nemen’ zijn hier maar enkele voorbeelden van. Alle organisaties, scholen en verenigingen die de Paspartoe aanbieden zijn actieve bondgenoten. “Stap voor stap bouwen we aan een aantrekkelijke mix voor de Brusselaars. De uitbreiding van de cultuur naar vrije tijd is een groeipad dat we een kans moeten geven. Toeleiding, informatieverspreiding en empowerment zijn hiervoor van essentieel belang. Met de nieuwe Paspartoe kunnen we samen de vrijetijdsbesteding democratiseren en toegankelijk maken voor iedereen,” zegt Bruno De Lille.


Van cultuurwaardebon naar Paspartoe

Hoewel het oorspronkelijke doel van de cultuurwaardebon was om kansarmen te betrekken bij het culturele leven in Brussel, schoot de bon zijn doel voorbij. De cultuurwaardebon bereikte voornamelijk mensen die al aan cultuur deden. Daarom besliste het college om de Paspartoe, de nieuwe cultuurwaardebon, ook te richten naar mensen in armoede en uit te breiden naar vrije tijd: concerten, theater en opera, maar ook breiateliers, kooklessen, speelpleinen, atletiek en volleybal. Hiervoor werden extra middelen voorzien binnen de begroting van de VGC.


Praktisch

De nieuwe Paspartoe is een spaar- en voordeelpas en past als een bankkaart in je portefeuille. De pas is gratis voor mensen in armoede. Jongeren betalen 2 euro voor de kaart, anderen 5 euro. Je ontvangt een welkomstpakket met o.a. een bon ter waarde van 6 euro, een MIVB-ticket, een balpen, draagtas en een informatiebrochure. Met de Paspartoe kan je punten verzamelen, zoals in de supermarkt, die je kan inruilen tegen allerhande voordelen. Voor kansarmen zijn er extra financiële kortingen. Zij betalen max. 2 euro voor een concert in de AB, een voorstelling in het Kaaitheater of een expo in het Wiels,… Meer informatie over het aanbod, de voordelen en de voorwaarden op www.paspartoebrussel.be.