‘Als neutraliteit gelijkstaat aan “alles wat de meerderheid niet stoort”, dan hebben we een probleem’, schrijft Bruno De Lille (Groen) naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over een hoofddoekverbod op de werkvloer.

Uiterlijke tekens van politieke, religieuze of filosofische overtuigingen mogen dus verboden worden in privéondernemingen die dat willen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg deze week beslist. En nu? Wie zal bepalen wanneer iets van een politieke, religieuze of filosofische overtuiging getuigt? Want het Hof was duidelijk: je mag niet één groep viseren, het is alles of niets.

Werkloze moslimvrouwen

Iedereen denkt meteen aan de hoofddoek bij moslimvrouwen. En die zullen volgens mij inderdaad het eerste slachtoffer worden van de maatregel. Dat is erg jammer want volgens de Socio-Economische Monitoring is de werkloosheidsgraad bij vrouwen met een migratieachtergrond drie keer hoger dan bij andere vrouwen.

Het valt te vrezen dat deze beslissing de werkgelegenheid bij die groep nog verder naar beneden zal halen. En wat met integratie en emancipatie? We horen voortdurend dat werk daar de sleutel voor aanreikt? Het arrest kan een grote groep vrouwen weer afhankelijk van hun man maken. Is dat dan goed?

Struisvogelpolitiek

Waarom zijn wij trouwens zo bang van die hoofddoek? Zijn er dan hoofddoekdames bekend die hun klanten aan het loket proberen te bekeren tot de islam? Of zijn we gewoon bang van de islam tout court en willen we niet, nooit, op geen enkele manier geconfronteerd worden met aanhangers van die godsdienst? De struisvogelpolitiek: ik zie je niet dus je bent er niet? In dat geval moet ik je teleurstellen: ik denk niet dat het verbod op de hoofddoek ook maar één dame zal overtuigen haar godsdienst achter zich te laten.

Wat met de hipstermoslim?

Dat de hoofddoek bij moslimvrouwen een religieus teken is, staat dan nog buiten kijf. Maar wat doen we met al de rest? Mag een hipster zijn baard wel wild laten groeien en een moslimman niet? En een hipstermoslim? Moeten moslimmannen het donkere vlekje op hun voorhoofd (dat velen cultiveren want het getuigt van vroomheid, veelvuldig bidden) wegschminken? Een keppeltje valt duidelijk onder de categorie hoofddoek maar moeten joodse eerstgeborenen hun pijpenkrullen ook verbergen? Of afknippen? Dat ik niet met een groot logo van mijn partij rond mijn nek moet rondlopen, is duidelijk. Maar mag ik als Groene dan ook geen effen groene t-shirts dragen en mijn collega die N-VA aanhangt wel? Nu denk je misschien dat ik het op flessen trek maar de vorige PS burgemeester van Brussel droeg voortdurend een rode sjaal en dat was niet per toeval. En valt de regenboog-trui van een bediende die homo is ook onder deze uitspraak omdat sommige mensen homoseksualiteit als een obediëntie zien en niet als iets waarmee je geboren bent?

Neutraliteitsbureau

De hamvraag is: wie zal dat bepalen? Willen N-VA, Vlaams Belang, Open VLD en al die mensen die de beslissing van het Europees Hof toejuichten dan een kleding- en gedragpolitie instellen? Een neutraliteitsbureau waar je elke ochtend even moet passeren om te laten checken of je wel neutraal bent? Want zoals ik al zei: het is alles of niets. Het Europees Hof staat niet toe je te beperken tot de vrouwen met de hoofddoek of de mannen met het keppeltje.

Laten we eindelijk op een volwassen manier met de diversiteit van onze maatschappij omgaan. Dat mensen er divers uitzien, zich anders kleden en verschillende meningen en overtuigingen hebben, is niets om bang van te zijn of om tegen te vechten. In de loop van de wereldgeschiedenis gingen beschavingen die openstonden voor andere invloeden en ideeën er altijd op vooruit en gingen rijken die zich op zichzelf terugplooiden of afsloten van de wereld steeds weer ten onder.

Oordelen op kwaliteit

Dat betekent trouwens helemaal niet dat je de deur openzet voor religie en politiek op de werkvloer. Een ober die geen varkensvlees op wil dienen, zet je met recht en reden aan de deur. Net als de dame die zou weigeren van je te bedienen omdat ze weet dat je liberaal of homo of… bent. Beoordeel je werknemers op de kwaliteit van hun werk. Je doet je werk zoals het van je verwacht wordt en dan loopt alles prima. Een aantal bedrijven heeft dit trouwens al begrepen. Zo besliste Torfs vorig jaar om werkneemsters met hoofddoeken toe te staan nadat hij het potentieel zag van de afzetmarkt van personen met een migratieachtergrond. Ook in IKEA en UZ Leuven is een hoofddoek geen probleem omdat ze vaststellen dat die vrouwen even goed werken als andere werknemers.

Minderheden beschermen

Als neutraliteit gelijkstaat aan “alles wat de meerderheid niet stoort”, dan hebben we een probleem. Een goedwerkende democratie beschermt zijn minderheden en geeft plaats aan afwijkende meningen. Het is iets wat veel mensen ons benijden. Het is dé reden waarom ik blij ben in België te mogen leven. Laten we dit dus te allen prijze beschermen.

Dit opiniestuk verscheen op 19 maart op Knack.be. Je leest het hier: http://www.knack.be/nieuws/belgie/wie-zal-nu-bepalen-of-iets-een-politiek-of-religieus-symbool-is/article-opinion-828277.html